Inleiding

Meer informatie over de binnenstad.

U leest hier eerst meer algemene informatie over de binnenstad. Onderaan staat op welke pagina’s in de concept Visie Binnenstad u hier meer over kunt lezen. Ook vindt u hier de reactiemogelijkheid.

Met de binnenstad bedoelen we het Stadshart, het Woonhart, het Dobbegebied en de Dorpsstraat (zie afbeelding). Ook de Engelse wijk, Franse wijk en Griekse wijk zijn onderdeel van de binnenstad. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een sfeervolle en bruisende binnenstad.  Zo zijn het Stadhuisplein en de RandstadRailhalte vernieuwd, is het Oostwaarts (Cadenzaplein) met horeca en woningbouw gerealiseerd, zijn er verschillende kantoren omgebouwd tot woningen en is de vernieuwing van het Stadshart gestart. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande waarvoor een visie voor de binnenstad nog steeds nodig is.

De binnenstad is er om te winkelen, wonen, werken, verblijven. We willen een binnenstad met hoogwaardige stedelijke woonmilieus, in het oog springende architectuur, een breed aanbod van maatschappelijke en culturele voorzieningen, een levendig straatbeeld, een veilige, mooie en prettige openbare ruimte en groen. Er worden tenminste 2.000 woningen toegevoegd. Ook is er meer ruimte voor de fietser en de voetganger. Deze ambitie is nu verwoord in de concept Visie Binnenstad 2040.    

De Visie Binnenstad vormt het integrale kader voor de ontwikkeling van de binnenstad en zorgt voor de onderlinge samenhang en afweging. We toetsen initiatieven aan de Visie en kijken of ze bijdragen aan de ambitie voor de binnenstad. De uitwerking van de Visie volgt op basis van concrete voorstellen.

Meer informatie over de inleiding leest u op de pagina’s 8 t/m 13 van de concept Visie Binnenstad.

Lees de concept Visie Binnenstad

Bekijk het themafilmpje

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen