Gebouwde ontwikkelingen

Toelichting en reactiemogelijkheid.

U leest hier eerst een toelichting op het thema Gebouwde ontwikkelingen. Onderaan staat op welke pagina’s in de concept Visie Binnenstad u hier meer over kunt lezen. Ook vindt u hier de reactiemogelijkheid.

De binnenstad is voortdurend in beweging. Nieuwe functies zoeken een plek en sommige bestaande functies gaan weg. Op vrijgekomen plekken ontstaan mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. In de binnenstad zijn daar een aantal voorbeelden van: aan de Brusselstraat verlaten Politie en Brandweer hun gebouwen, Markt 10 (voormalig stadhuis), de Delftsewallen (voormalige beddenzaak) en aan de Duitslandlaan (voormalige V&D). En dan zijn er in de binnenstad ook nog steeds plekken die min of meer braak liggen, en waar sinds de bouw van het Stadshart nog niets ontwikkeld is, zoals aan de Nederlandlaan en aan de Denemarkenlaan.

Op elke locatie waar een nieuw gebouw of functie komt kan de gemeente aan de hand van 8 bouwstenen aangeven wat belangrijk is om mee te nemen. Bijvoorbeeld dat er gebouwd moet worden in stedelijke blokken, de invulling van de begane grond verdieping, de maximale bouwhoogte en de eisen aan openbare ruimte en groen rondom. Het is belangrijk dat er samenhang en variatie komt in hoogtes in de binnenstad  daarom is op de kaart “gebouwde ontwikkelingen” vrij precies aangegeven wat de maximale houwhoogte mag zijn. De binnenstad hebben we opgedeeld in 9 deelgebieden. Voor elk gebied is een invulling van de bouwstenen gegeven.

Voor gebouwen hoger dan 30 meter hebben we nog een aantal aanvullende normen en eisen geformuleerd. Door middel van een “Hoogbouwtoets” zal de initiatiefnemer moeten laten zien dat aan alle normen is voldaan voordat hij gaat bouwen.

In de bouwstenen die worden meegegeven aan elke initiatiefnemer wordt ook natuurinclusief, klimaat adaptief en circulair bouwen gevraagd. Dat betekent iets voor de manier van bouwen. Weten waar je bouwmaterialen vandaan komen, en hoe het eventueel hergebruikt kan gaan worden. Of bijvoorbeeld er voor zorgen dat nesten voor vogels mogelijk worden op het dak of de gevel. Groene gevels en daken met klim- en andere planten. Ook moet de nieuwbouw gasloos gebouwd worden.

Meer informatie over het thema Gebouwde ontwikkelingen leest u op de pagina's 15, 19, en 85 van de concept Visie Binnenstad.

Lees de concept Visie Binnenstad

Bekijk het themafilmpje

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen