Voorzieningen

Toelichting en reactiemogelijkheid.

U leest hier eerst een toelichting op het thema Voorzieningen. Onderaan staat op welke pagina’s in de concept Visie Binnenstad u hier meer over kunt lezen. Ook vindt u hier de reactiemogelijkheid.

De Dorpsstraat, de hoofdas door het Stadshart en het Woonhart zijn de winkel-ruggengraten van de binnenstad. Na sluitingstijd is het vaak leeg en uitgestorven. Om een levendige binnenstad te krijgen willen we meer functiemenging. Dat betekent dat er naast winkelen veel meer te doen is in de binnenstad. De zogenaamde aanloopstraten spelen daar een grote rol in. Aanloopstraten liggen vaak dwars en parallel op de hoofdwinkelstraat. De plint in deze aanloopstraten zal gevuld worden met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De plint is de begane grond verdieping en heeft een directe relatie met de aanliggende openbare ruimte. Met commerciële en maatschappelijke voorzieningen denken we aan kinderdagopvang, onderwijs, zorg, sport, dienstverlening en woon-werk units.

Ook de wens om het cultuurpodium De Boerderij naar de binnenstad te halen, zorgt voor versterking van die functiemenging. Dat zal een positieve invloed hebben op een groot aantal economische en culturele activiteiten en voorzieningen in de binnenstad.

Ook op de pleinen en in de parken wordt plaatsgemaakt voor voorzieningen die passen bij de bewoners en bezoekers van de binnenstad. Denk aan speelvoorzieningen voor kinderen, een skatebaan, een stadsstrand en ontmoetingsplekken voor ouderen.

Meer informatie over het thema Voorzieningen leest u op de pagina’s 15, 30 en 31 van de concept Visie Binnenstad.

Lees de concept Visie Binnenstad

Bekijk het themafilmpje

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen