Openbare ruimte, groen en water

Toelichting en reactiemogelijkheid.

U leest hier eerst een toelichting op het thema Openbare ruimte, groen en water. Onderaan staat op welke pagina’s in de concept Visie Binnenstad u hier meer over kunt lezen. Ook vindt u hier de reactiemogelijkheid.

De openbare ruimte is van iedereen en verleidt tot ontmoeting, spel en verblijf. Om er voor te zorgen dat het voor iedereen aantrekkelijk is om er te verblijven vinden we het belangrijk  de kwaliteit van alle pleinen, parken en plekken te verhogen. Mooie pleinen of singels nodigen uit tot bijzondere en mooie bebouwing en aantrekkelijk wonen.

De binnenstad gaat veel groener worden. Allereerst door het herinrichten van het Centraal Park rondom de Dobbe. Maar ook door de aanleg van een lange singel door het Stadshart en het toevoegen van veel bomen en groen in de binnenstad.

De nieuwe voorgestelde singel zorgt voor een mooie openbare ruimte waar het prettig wonen is, maar het zorgt ook voor berging en afvoer van water. Daardoor worden piekbuien beter opgevangen. Het maken van meer groen en (open) water is daarnaast erg belangrijk om hittestress (warme zomers) tegen te gaan.

In de Visie is ook nadrukkelijk gekeken of de daken, met name in het Stadshart, meer gebruikt kunnen worden. In het Stadshart zijn bijna alle daken plat en daardoor erg geschikt voor meerdere toepassingen. We denken dan aan een filmdak of groen dak, aan een plek voor ontmoeting of (culturele) evenementen, als waterbuffering en als plaats voor zonnepanelen en -collectoren.

Meer informatie over het thema Openbare ruimte, groen en water leest u op de pagina’s 15, 20 t/m 25, 36, 37, 54 en 55 van de concept Visie Binnenstad.


Lees de concept Visie Binnenstad

Bekijk het themafilmpje

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen