Verkeer

Toelichting en reactiemogelijkheid.

U leest hier eerst een toelichting op het thema Verkeer. Onderaan staat op welke pagina’s in de concept Visie Binnenstad u hier meer over kunt lezen. Ook vindt u hier de reactiemogelijkheid.

We willen in de binnenstad de voetganger en de fietser centraal stellen en daarmee een openbare ruimte van hoge kwaliteit maken. Vooral in het Stadshart wordt de ruimte nu ingenomen door stilstaande en rijdende auto’s. Voetgangers en fietsers kunnen zich daardoor minder vrij bewegen. In een uitgebreide verkeersstudie wordt bekeken hoe voetgangers en fietsers meer ruimte kunnen krijgen. Ook wordt onderzocht of de verkeerslus bij de Nederlandlaan kan worden opgeheven en de Duitslandlaan één-richting kan worden.

De auto wordt in de binnenstad meer een gast dan dat er sprake is van een hoofdrol. Dat kan door in te stellen dat de auto niet harder dan 30 km/u. mag.

In 2019 is nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Dat betekent voor de binnenstad lagere parkeernormen, ruimte voor deelmobiliteit en aandacht voor elektrisch vervoer. In een aantal bestaande parkeergarages komen zogenaamde “mobility hubs” met bijvoorbeeld (elektrische) leen/deelauto’s, leen/deelfietsen en pakket-lockers.

Bij nieuwe bouwprojecten in de binnenstad streven we naar een gebouwde parkeervoorziening.

Meer informatie over het thema Verkeer leest u op de pagina’s 15, 32 t/m 35, 73 en 76 van de concept Visie Binnenstad.


Lees de concept Visie Binnenstad

Bekijk het themafilmpje

> Terug naar het overzicht

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen