Deelgebied G

Deelgebied G is de locatie van de flat aan de Diederik van Teilingenlaan die op dit moment wordt gesloopt.

Woningcorporatie De Goede Woning wil in dit gebied 73 eengezinswoningen en 46 appartementen laten bouwen met een mix van sociale huur en vrije sector woningen. Het parkeren wordt opgelost door openbare parkeerplaatsen in de binnenhoven en rondom het bouwplan. Het aantal parkeerplaatsen voldoet hiermee aan het vigerend parkeerbeleid dat is vastgesteld in december 2019.

De plannen die u in de presentatie van De Goede Woning kunt zien, zijn nog globaal. De tekeningen geven de verkaveling weer met daarin de bouwmassa’s, hoogtes en typen woningen. Er is nog geen architect dus er zijn bijvoorbeeld nog geen gevelbeelden en woningplattegronden. Dat volgt verderop in het traject.

Presentatie Bouwvlek G De Goede Woning

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen