Deelgebied D

Deelgebied D is de locatie van het nu nog bestaande winkelcentrum. Het appartementengebouw en het gebouw Welkom2 blijven bestaan en vallen buiten het bouwplan.

Woningcorporatie Vidomes wil in dit gebied 84 appartementen laten bouwen met een mix van sociale huur en vrije sector appartementen.

Bouwplan D ligt verder in de tijd. De plannen die u in de presentatie van Vidomes kunt zien, zijn nog globaal. De tekeningen geven de verkaveling weer met daarin de bouwmassa’s, hoogtes en typen appartementen. Het parkeren is in hoofdlijnen ingetekend. Er is nog geen architect dus er zijn bijvoorbeeld nog geen gevelbeelden en plattegronden van de appartementen. Dat volgt verderop in het traject.

Bestemmingsplanwijziging

Om het beoogde plan in deelgebied D mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De bouwmassa  en het aantal parkeerplaatsen passen wel, maar het woningenaantal wordt overschreden. Dit betekent dat er een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart om het gewenste aantal woningen te kunnen bouwen. De bestemmingsplanprocedure bestaat uit drie fases: voorontwerp, ontwerp en vaststelling en  beroep. In onderstaand document vindt u de uitleg over deze drie fases van de bestemmingsplanprocedure en de planning.

Presentatie Bouwvlek D Vidomes

Uitleg bestemmingsplan

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen