Roeleveenseweg

Toelichting en reactiemogelijkheid.

De gemeente is van mening dat het perceel aan de Roeleveenseweg door haar ligging en aangrenzende A12 snelweg géén onderdeel uitmaakt van een grotere ruimtelijke eenheid waardoor de landschappelijke impact beperkt is. Vorig jaar is door de eigenaar onderzocht of hier een zonneveld zou kunnen komen. Met name de provincie wilde afwachten hoe het zou gaan in de RES. De gemeente wil graag verder in gesprek gaan met de eigenaar van de grond én de provincie.

Het perceel aan de Roeleveenseweg is een restant van een agrarische verkaveling, ingeklemd tussen de A12 (zuidzijde) en het spoor van de RandstadRail met de ZoetermeerseRijweg (noordzijde). Deze infrastructuur zorgt ervoor dat er geen visuele relatie is met het aan de andere zijde van deze infrastructuur liggende landschap. Aan de westzijde ligt Leidschenveen en aan de oostzijde ligt een golfbaan. Deze twee gebieden hebben ook geen ruimtelijke relatie met het gebied Roeleveen.

Doordat dit gebied geen onderdeel uitmaakt van een groter landschap en er nauwelijks sprake is van een (visuele) relatie met zijn omgeving, is vanuit landschappelijk oogpunt te overwegen om hier een zonneveld aan te leggen. Dit moet besproken worden met de gemeente Den Haag, omdat de gemeentegrens midden door Roeleveen loopt. De potentie is alleen berekend voor de percelen die op Zoetermeers grondgebied zijn gelegen. De locatie is bestemd als golfbaan, maar wordt op dit moment voor agrarische doeleinden gebruikt. De locatie aan de Roeleveenseweg maakt onderdeel uit van de gebiedstafel Buytenhoutgebied en de landschapstafel Duin Horst Weide. Bij ontwikkelingen in dit gebied moet met deze tafels ook afstemming plaats vinden.

Wat vindt u ervan als er een zonneveld komt op deze locatie aan de Roeleveenseweg? Waarom vindt u dit wel of niet een goed idee en waar moeten wij rekening mee houden?

 

Laat het ons weten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen