Slootweg

Toelichting en reactiemogelijkheid.

De gemeente is van mening dat de Slootweg door haar ligging géén onderdeel uitmaakt van een grotere ruimtelijke eenheid waardoor de landschappelijke impact beperkt is. Het gebied is omgrensd door dijken aan de Slootweg kant en Noord Aa zijde. Nadrukkelijk stelt de gemeente hier wel dat de eigenaar/gebruikers de kansen ook moeten zien en verder willen onderzoeken.

Voor de locatie Slootweg geldt dat deze strook land geen deel uit maakt van een grotere landschappelijke eenheid. Aan de zuid-westzijde liggen een aantal plassen met de Aziëweg en aan de noordoostzijde ligt de Slootweg met boezemsloot. Doordat deze weg en sloot hoger liggen dan het weiland dat op polderniveau ligt, heeft deze locatie ook nauwelijks een ruimtelijke relatie met het achterliggende landbouwgebied. Op dit moment heeft de locatie een agrarische bestemming en wordt het ook zo gebruikt. Verder staan er een aantal verspreide huizen aan de Slootweg.

Wat vindt u ervan als er een zonneveld komt op deze locatie aan de Slootweg? Waarom vindt u dit wel of niet een goed idee en waar moeten wij rekening mee houden?

 

Laat het ons weten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen