Conceptcoalitieakkoord

6388 keer bekeken 13 reacties

Werken vanuit de wijk is een van de belangrijkste speerpunten uit dit akkoord.

 

Dit online (gedeelte van het) samenspraaktraject is afgerond. Je kunt niet meer meedoen. Kijk snel bij lopende projecten waar je nu wel aan mee kunt doen.

 

 

 


 

 

Op dinsdag 29 mei 2018 besprak de gemeenteraad het akkoord en werden de wethouders benoemd. Hier vindt u de contactgegevens van de nieuwe collegeleden op de website van de gemeente: zoetermeer.nl/bestuur.


 

De vijf partijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA die onderhandelen over een nieuw college, hebben een conceptcoalitieakkoord gesloten. Het wijkgericht werken is een van de belangrijkste speerpunten.

Zaken die in de directe omgeving spelen van inwoners, worden voortaan vooral op wijkniveau aangepakt. Verder staan woningbouw, investeren in groen en stadsnatuur en de overgang naar duurzame energie in alle wijken hoog op de agenda.

U kunt het conceptcoalitieakkoord hieronder lezen en direct online reageren.  U kunt dit ook doen vanaf uw eigen device door het document via de link te downloaden.

Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en te reageren, onder andere via smiley''s. Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Resultaat samenspraak

 


Toegevoegde documenten 22 mei 2018

  • Portefeuilleverdeling
  • Financiën en belastingen
  • Financiële duiding per hoofdstuk
  • Uitgangspunten begrotingsbeleid

Reageren op deze documenten via een reactie onderaan deze pagina. U kunt reageren tot en met woensdag 23 mei 2018.

 

Hoe werkt het?

  • U kunt reageren door een smiley te plaatsen op iedere gewenste plek.
  • Er zijn drie smiley’s: positief (groen) - neutraal (oranje) - ontevreden (rood)
  • U kunt zoveel smiley’s plaatsen als u wilt.

Onderaan deze pagina kunt u een open reactie op het conceptcoalitieakkoord achterlaten om uw mening verder toe te lichten.

U kunt zich aanmelden indien u een samenvatting van de uitkomsten wilt ontvangen per e-mail.

 
 
 

 

Reageren

 

 

Dit online (gedeelte van het) samenspraaktraject is afgerond. Je kunt niet meer meedoen. Kijk snel bij lopende projecten waar je nu wel aan mee kunt doen.

 

 

 

13  reacties

Dorien Brouwer (beheerder)

03-07-18 om 10:07


Geachte mevrouw, heer,

Hartelijk dank voor uw digitale reactie op het concept-coalitieakkoord.
Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen, en tijd heeft vrijgemaakt, om ons van feedback te voorzien. Op donderdag 24 mei bespraken wij alle ontvangen reacties op het concept-coalitieakkoord. Op 25 mei hebben wij onder de titel Groene, veilige stad met ambitie - Thuis in de Wijken een definitief akkoord gesloten. U kunt dit vinden via de gemeentelijke website: https://www.zoetermeer.nl/bestuur/coalitieakkoord.
Op de gemeentelijke website vindt u ook de contactgegevens van het nieuwe college.
Omdat we dicht bij de inwoners willen zijn, zetten we in op wijkgericht werken. We hopen u dan ook te zien op een van de informatie avonden in de wijk, waar we het over de toekomst van onze wijk en stad gaan hebben. Uiteraard bent u ook zelf van harte welkom om met ideeën en initiatieven te komen. Dat kan ook online, via Doemee.

Met vriendelijke groeten,

De onderhandelaars
VVD: Marc Rosier en Jan Iedema
LHN: Hilbrand Nawijn en Margreet van Driel
D66: Robin Paalvast en Cora Huijbens
GroenLinks: Jordy Boerboom en Jakobien Groeneveld
CDA: Ingeborg ter Laak en Véronique Frinking

Actiegroep "GeenuitbreidingDeVeur&quo

23-05-18 om 11:18

Op pagina 19 van het conceptakkoord valt te lezen dat er na "verkennende haalbaarheidsonderzoeken" nieuwe onderzoeken worden gestart naar de meest geschikte lokatie. Wat nu bekend is geworden, is dat uitbreiding van De Veur in elk geval ten koste zal gaan van een flink stuk van het groen van het toch niet te grote "Burgemeester Hoekstrapark", dat de bezoekersdruk zal toenemen met een verwachte 100.000 bezoekers, dat de geluidsoverlast op de omgeving onder druk zal komen te staan door het aanleggen van "speel- en ligweides" me MUZIEK. Daarbovenop zal de verkeersdrukte en m.n. meer autoverkeer navenant toenemen omdat het openbaar vervoer ontoereikend is. En dat op een wijkgedeelte dat toch al te lijden heeft onder de evenementen die nu al in De Veur worden georganiseerd. Nu is de wijk al bijna ontoegankelijk voor de omwonenden bij de rommelmarkten en de sportfestijnen die gehouden worden. Wij vragen ons ook af hoe de hindoestaanse tempel daarin past en die nog maar kort geleden door deze gemeenschap werd gekocht. Redenen genoeg voor de omwonenden om zich te verenigen in de ACTIEGROEP "GEENUITBREIDINGDEVEUR". Laat daarom uw stem horen op www.geenuitbrteidingdeveur@gmail.com

Marianne

23-05-18 om 11:06

Het groenonderhoud in de wijken (ik woon in Oosterheem) laat te wensen over. Er wordt weinig gemaaid en als er gemaaid wordt, is het daarna meestal een puinhoop omdat er niks op wordt geruimd of weggeveegd.
De vuilniscontainers mogen vaker gereinigd worden (zeker met warm weer) en ook de ruimte rond de containers mag beter schoon gehouden worden. U bent ervan op de hoogte, mag ik aannemen, hoe sommige mensen (best veel mensen) met vuilnis en tuinafval omgaan ...
Er is een behoorlijk parkeerprobleem in onze wijk. Te weinig parkeerplaatsen voor het aantal auto's, de meeste huishoudens hebben 2 auto's.

Dennis Geurten

23-05-18 om 1:32

Jammer, een matige concept, teveel vaagheden. het lijkt meer op een verkiezingsprogramma dan een beleidsnota.

GuusLL

23-05-18 om 1:25

Zorgportefeuille nu eindelijk bij een wethouder uit het veld. Komende jaren meer aandacht voor trauma verwerking, is al jaren een taboe. Slachtoffers van zedenmisdrijven krijgen vaak niet de juiste begeleiding, kinderen van statushouders uit oorlogsgebieden vaak ook niet. Ook meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren die toeneemt !

Debby Romberg

23-05-18 om 0:47

Ook ik ben niet onverdeeld enthousiast over wijkgerichte aanpak met als reden dat dit verschillen in stand kan houden. Waar ik echter vooral op wil reageren is het streven naar een circulaire economie en de energie-transitie. Om met de energie-transitie te beginnen, daar kunnen heel veel meer "meters worden gemaakt" als er door de Gemeente specifiek voor huurders subsidie zal worden gereserveerd voor zaken als zonnenpanelen. Nu is de subsidiepot al enkele jaren veel te snel leeg en profiteren vooral eigen-huis-bezitters daarvan. Dit heb ik geleerd van DuursamenZoetermeer, overigens een heel goed burgerinitiatief voor voorlichting. Het feit dat in Palenstein nu ook huurwoningen (om)gebouwd worden is mooi maar er kan heel veel meer. Verder is de streefdatum (2040) veel te ver in de toekomst, waardoor woningcorporaties zoals bijvoorbeeld van het flatje aan de La Gardestraat (vlakbij de Nul-op-de-meter woningen) nog gewoon nieuwe gasgestookte CV-ketels plaatsen, wat heel onlogisch is maar zakelijk gezien begrijpelijk. Maar met name door het stimuleren van zonnenpanelen op huurwoningen, óók en juist op flats, kan je meteen voor lastenverlaging zorgen wat naar mijn idee een positief effect heeft op armoedebestrijding.

Voor wat betreft Circulaire Economie laat de stad naar mijn idee ook nog veel kansen liggen die eenvoudig op te lossen zijn met voorlichting aan de burgers. Er draait een interessante (gratis) cursus op het Coursera Platvorm die door Universiteit Leiden is gemaakt. Alleen al de lesstof over Metalen en waar we die allemaal in gebruiken, van smartphones tot de aluminium dekseltjes van zuivelproducten, zijn een echte eye-opener die menigeen bewustere en kritischere consumenten zal maken.
De verzamelbakken voor Glas/PMD/Papier worden in mijn wijk (Rokkeveen) nogal eens verkeerd gebruikt, dan staat er bv een grote plastic emmer naast die men (terecht) niet door de klep in de bak kan krijgen, of aardewerken vazen naast de glasbak enz. Bovendien beschouwen veel stadsgenoten deze plaatsen als een drive-in als zij de motor van hun auto laten draaien terwijl ze hun materialen weggooien. Er wordt overigens ook veel gemorst waardoor het met een beetje wind wat we nogal eens hebben in dit klimaat, vervelend tegen de struiken in de wijk wordt aangeblazen. Zouden hier misschien bemande minidepots in de wijken een oplossing kunnen bieden dan vangen we twee vliegen in een klap, beter recyclen en kansen op werk vergroten.
Overigens, weten jullie dat Alphen a/d Rijn een pilot uitvoert van schuldhulpverlening volgens het Mobility Mentoring (c) principe? Dat is zeker de moeite van het bekijken waard. Hierbij wordt stapsgewijs de betrokkenheid van de cliënt vergroot tot die weer in staat is tot méér dan z'n hoofd boven water te houden.
Het idee van participatie van de bewoners in het praten over een coalitie-akkoord is een goede zet. Maar je vraagt daarmee ook veel vrijwilligerswerk van de burgers die net als iedereen soms al tot hun nekharen in de verplichtingen zitten. Diftar was ook geen gek idee destijds, dat dit nooit is uitgevoerd omwille van Privacy (?) is jammer want de beste stimulans is nog altijd als je er financieel beter van kunt worden, voor elke bevolkingsgroep denk ik. Nu is er Goedegebuure Metaalrecycling in dezelfde wijk als het Afvaldepot en voor veel van het overige recyclebare goed heb je Afvalloont.nl in Den Haag.
Ik heb geen tijd om morgenavond aan jullie uitnodiging gehoor te geven, volgende week worden de zonnenpanelen op mijn huurwoning geplaatst en ik moet na werktijd de zolder nog vrijmaken voor de omvormer en leidingwerk :)

Karen F

22-05-18 om 14:05

Een wijkgerichte aanpak klinkt goed! Ik ben benieuwd naar de praktische uitwerking hiervan. Echter maak ik me wat zorgen over de verschillen tussen wijken en hoe die worden opgepakt. Hoe worden alle wijken naar eenzelfde niveau getild? Houd je met een wijkgerichte aanpak de verschillen juist niet in stand?
Verder was ik benieuwd naar hoe dit college de bestaande zorg minimaal wil handhaven, denk onder meer aan een breed ziekenhuisaanbod inclusief SEH.
Groei in het aantal woningen blijkt nodig, maar hoe wordt voorkomen dat dit niet ten koste gaat van het huidige groen? Goed dat er ook aandacht komt voor bestaande wijken en niet alleen het oprichten van nieuwe wijken! Opwaardering, sloop en nieuwbouw zal nodig blijven om wijken op peil te blijven houden en diversiteit te behouden. Hetzelfde geldt voor de economie. Goed en belangrijk voor Zoetermeer, maar de spanning tussen groen / bouw wordt een uitdaging.
Heel fijn dat er nagedacht wordt over betere OV-verbindingen naar Rotterdam / Delft en ook Leiden! Wordt Zoetermeer op termijn (weer) een IC-station?
Concluderend: heel wat goeie ideeën, mooie visie voor de stad, maar ik ben erg benieuwd naar de concrete uitwerking. Wat wordt op welke termijn daadwerkelijk gerealiseerd? Hoe wordt straks echt vormgegeven aan deze visie? En wat is het financiële plaatje achter deze ideeën?

Ilja Lablans

21-05-18 om 20:16

3 Openbare orde & veiligheid.
'Preventie zal verder o.a. zijn gericht op jongeren die dreigen overlastgevend te worden. Door ervoor te zorgen dat zij mogelijkheden hebben met elkaar op geschikte plaatsen te chillen.'
Indien het daadwerkelijk de doelstelling is dergelijke overlast aan te pakken, dan dient de tussen het Hoevenbos en het Jagersbos gelegen basketbalplaats per direct naar een andere locatie te worden verplaatst !
Als bewoner van het Hoevenbos ervaar ik al jarenlang dagelijks ernstige overlast door deze basketbalplaats. De hele dag gillende en ballende kinderen en dan 's avonds komen er jongeren die zeker in de zomer tot half 12 's avonds overlast veroorzaken. Gillen, ballen en dan ook nog een ghettoblaster erbij met rapmuziek. Zelfs als het regent is zijn er daar nog kinderen en jongeren aan het ballen en gillen. En ook de Dodenherdenking wordt ieder jaar weer verstoord door gillende en ballende kinderen. De locatie van die basketbalplaats is verkeerd gekozen, tussen flats galmt het nu eenmaal en daar komt bij dat de flatwoningen aan het Hoevenbos en Jagersbos zeer slecht geïsoleerd zijn. Zelfs met de ramen dicht is er sprake van ernstige overlast vanwege die basketbalplaats. Tot overmaat van ramp heeft de Gemeente Zoetermeer die basketbalplaats 3 jaar geleden nog van metalen doelpalen voorzien, (dat resoneert zo lekker als er tegenaan wordt getrapt) Dus : zo snel als mogelijk verplaatsen die basketbalplaats !

A van doorn

20-05-18 om 3:35

Wij zijn helemaal niet moeilijk wat in de stad gebeurt vinde alles wel goed
Maar weer zie ik niks over het bijbouwen van standplaatsen! En dan te zegge dat jullie discriminatie tegen gaan ? Volgt de gemeente zoetermeer het nieuws niet?
De overheid heeft jullie al ingelicht met het nieuwe woonwagenbeleid voor heel NL
Doe er wat mee! Er zijn nu dingen strafbaar

Graag nadere uitleg

Anoniem

19-05-18 om 16:27

: (

Lex Raaphorst

19-05-18 om 12:36

Het valt mee voor zo’n breed coalitieakkoord, alhoewel ik erg weinig echt concreets zie (behalve het zwembad).
Een paar kanttekeningen die mij (in grofweg zelfde volgorde als het akkoord) bij het lezen direct te binnen schoten:
Openbare orde en veiligheid
Extra Boa’s zijn mooi, maar hoeveel? Twee of drie schiet niet op, alles valt of staat bij handhaving. Aangifte doen is een pijn in het achterwerk: afspraak maken voor (als je geluk hebt) een week of twee later. Met als resultaat dat er (na het inleveren van camerabeelden!) niets mee gedaan wordt.
De vuurwerkvrije zones zijn leuk voor de liefhebbers daarvan. Helaas wordt de huidige wetgeving al helemaal niet gehandhaafd, dus in mijn ogen een wassen neus.
Verkeersveiligheid: het zou prettig zijn als begonnen wordt met het schoonhouden van alle fietspaden. Vooral takken, twijgen en bladeren blijven lang liggen en die zijn vaak gevaarlijk voor fietsers.
Wijkgerichte aanpak in het sociaal domein ben ik niet tegen, maar er is wel een groot risico op willekeur. Het mag niet zo zijn dat je anders behandeld wordt omdat je toevallig in de verkeerde wijk woont.
Bij duurzaamheid wordt naar mijn mening achter de gekte aangerend, zonder ook maar de geringste concrete visie. Wat draagt echt bij? Hoe doen we dat zonder alle inwoners failliet te laten gaan?
Twee voorbeelden:
Grote flats met blokverwarming (koop en/of huur). Hoe gaan we daar gastransitie of zonnepanelen bevorderen? Twee jaar geleden heb ik een avond of 5 bij de gemeente doorgebracht in verband met voorlichting zonnepanelen. Heel gezellig en informatief, maar de conclusie was dat het eigenlijk verspilde tijd was, omdat er voor grote VvE’s geen voorzieningen zijn en het juridisch allemaal veel te omslachtig is. Los eerst zulke problemen op voordat iedereen op kosten gejaagd wordt!
Afvalscheiding: ik ben helemaal voor, maar zorg dan wel dat ik niet bijna 2 kilometer moet slepen met verschillende zakken/ dozen (plastic, glas, papier) om bij een depot te komen (waar ik het vaak ook niet kwijt kan omdat containers vol zijn).
Dorpsstraat: Het is 2018! Winkels zijn niet zo heel erg meer in trek, men koopt tegenwoordig veel online. Maak het gewoon gezellig, met veel horeca en GEEN fietsers waarvoor je opzij moet springen. Het is een kleine moeite om eromheen te fietsen (of even af te stappen).
Mobiliteit: parkeerproblemen in woonwijken (zeker in Meerzicht bij flats). Maak vergunning zones: 1 per woning zeer betaalbaar, alle extra mogen best iets kosten en voor bezoekers betaald parkeren (al dan niet met bezoekerspas bewoners). Werkte in Den Haag ook prima, is men zo aan gewend.
Ik wil niet cynisch zijn, maar ik moet zien wat er de komende vier jaar daadwerkelijk van de grond komt met deze vreemde mix. Succes in ieder geval!

Anoniem

19-05-18 om 7:39

Ik lees bij sociaal domein dat "standaardisatie" in de meeste gevallen geaccepteerd wordt, alleen maatwerk voor complexe gevallen. Dat is een gemiste kans. Juist met maatwerk kun je voorkomen dat er "complexe gevallen" ontstaan. Maatwerk is vaak niet duurder of ingewikkelder. Het heeft alles te maken met je instelling, en bereidheid om buiten hokjes te durven denken.

Fabian van Lit

19-05-18 om 4:54

Mijn ouders wonen aan de Karel Doormanlaan en helaas (understatement) zijn kortgeleden de kenmerkende en zeer sfeerbepalende kastanjebomen gekapt. Het is nog even afwachten wat er voor in de plaats komt. Mijn ouders zijn nog inwachting van een uitnodiging om te praten over de herinrichting.

De “angst” is alleen dat er kleine/nietszeggende bomen voor in de plaats komen en deze ook niet de potentie hebben om op termijn uit te groeien tot mooie “statige” bomen die je verwacht te zien in een laan en dan zeker in de oude dorpskern. Deze “angst” is gebaseerd op wat we inmiddels hebben gezien in andere delen van het oude dorp en de bomen die in de plaats zijn gekomen van andere bomen.

Wij denken dat het investeren in het juiste groen, positief bijdraagt aan van alles maar ook zeker aan de waarde van al het vastgoed en dus een hogere OZB opbrengst met zich meebrengt. Dit is en mag natuurlijk niet de enige drijfveer zijn, maar wij hebben ons weleens afgevraagd of dat dit überhaupt wordt meegenomen in de beslissing? Het moet niet overkomen alsof dit het belangrijkste is waarom je hierin zou moeten investeren. Belangrijker is dat het enorm positief kan bijdragen aan de sfeer van de laan specifiek.

Hoe kijkt de nieuwe coalitie hier tegenaan? Ik lees wel zoiets terug als “kwaliteitsimpulsen huidig groen”, maar wat houdt dat in? Wat kunnen mijn ouders verwachten van de nieuwe coalitie op dit punt? Voor mij blijft het concept akkoord te vaag om nou hieruit op te maken dat dit punt serieus en goed wordt opgepakt.

Cookie-instellingen