De Binnenstad in gesprek met de buurt

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Begin 2021 heeft de gemeente aan projectontwikkelaars gevraagd om een ontwerp te maken voor Markt 10 en omgeving. Helaas is in oktober 2021 gebleken dat er geen passend ontwerp was ingediend. Eind 2022 heeft de gemeente besloten om opnieuw te bekijken welke ontwikkeling haalbaar is op Markt 10.

Op 9 februari was er een startbijeenkomst voor omwonenden over het project Markt 10 2.0. Daarin zijn we in gesprek gegaan over hoe we het project na de mislukte aanbesteding opnieuw oppakken.

Hierna hebben we gewerkt aan vier verschillende scenario’s voor herontwikkeling van het gebied. Tijdens de bijeenkomst op 31 augustus hebben we deze scenario’s gedeeld en toegelicht. In vier groepen hebben we in twee rondes de aanwezigen gevraagd om de scenario’s aan te vullen en aan te scherpen. Dit helpt ons om uiteindelijk een keuze maken en verder uit te werken.

Lees hier het sfeerverslag van 31 augustus

De vier scenario’s

Om tot een haalbare ontwikkeling te komen zijn de aantal uitgangspunten gekozen voor alle scenario’s:

  • Stallingsgarage voor bewoners van de te bouwen woningen
  • Het aantal woningen en een aantal m2 voorzieningen
  • Minibos

De vier scenario’s verschillen op een aantal punten:

  • Grondvlak van de kavels
  • Hoogte
  • Grootte van de Markt
  • Het bouwen over de Frankrijklaan

Meer informatie

Meer informatie over het project Markt 10 is te vinden op Markt 10 e.o. herontwikkeling – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)

 

Cookie-instellingen