Plan De Goede Woning

De Goede Woning heeft drie varianten ontwikkeld voor een nieuw appartementengebouw in het Van Aalstpark. De varianten zijn niet overal even hoog, maar vormen een trapsgewijs model en zal maximaal 40 meter hoog zijn.

De Goede Woning streeft ernaar om circa 140 appartementen te realiseren. Het gebouw komt te liggen op de hoek van de Van Aalstlaan en de Australiëweg, met voldoende afstand tot de Jacob du Meeflat en de woningen aan de Zegwaartseweg. Door de ligging ontstaat er aan één kant van het gebouw een geluidsluwe zijde.

Varianten

Klik op onderstaand document om de drie varianten te bekijken. Van deze drie varianten heeft De Goede Woning modellen gemaakt en deze van verschillende kanten gefotografeerd. Zo kunt u zien hoe het zicht op het nieuwe gebouw wordt vanaf de rotonde aan de Van Aalstlaan, vanaf de Australiëweg, vanaf de Zegwaartseweg en vanaf de Willem van Cleefflat.

De reactietermijn is verlopen. Belangstellenden konden van 22 februari tot en met 7 maart 2023 meedenken over de mogelijke nieuwbouw in het Van Aalstpark.  

Eindverslag participatie

De gemeente bundelt de reacties die zijn binnengekomen via deze website, via de e-mail en die zijn opgeschreven tijdens de bijeenkomst op 21 februari. De gemeente beantwoordt de reacties in een eindverslag. Het college van burgemeester en wethouders stelt het eindverslag vast. Het eindverslag maakt onderdeel uit van het onderzoek of het mogelijk is om een nieuw appartementen gebouw te bouwen in het Van Aalstpark.  Zodra het eindverslag is vastgesteld, plaatst de gemeente het verslag op deze website. Als u heeft deelgenomen aan de participatie, krijgt u het verslag per e-mail toegestuurd.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen