Praat mee tijdens de vergadering Adviesraad sociaal domein

399 keer bekeken

Begin

08-05-2018 om 20:00

Einde

08-05-2018 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Elke maand is er een openbare vergadering van de Adviesraad sociaal domein. Wilt u komen luisteren of meepraten? Dan bent u van harte welkom.

De Adviesraad sociaal domein geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

In de vergadering van 8 mei komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Armoedebeleid: (concept-)kadernota gemeente en acties Adviesraad.
  • Kwaliteit jeugdhulp: gezamenlijk advies over regionale inkoop en terugkoppeling gesprek met gemeente over lokale inkoop.

Heeft u nog een aanvullend punt voor de agenda? Of wilt u contact met de Adviesraad, mail dan naar: adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl.

De volledige agenda en vergaderstukken vindt op: www.adviesraadzoetermeer.nl.

Cookie-instellingen