Bijeenkomst Openbare ruimte en deelmobiliteit Entree

906 keer bekeken

Begin

30-06-2022 om 19:30

Einde

30-06-2022 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Club Entree (Boerhaavebuilding), Boerhaavelaan 33, Zoetermeer

U bent welkom om een tussenstand van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte te bekijken en uw mening te geven. De reacties hierop worden zo mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp dat we in september willen presenteren. Onderwerpen van de openbare ruimte die we er nu uitlichten zijn: de structuur van de wegen en fietspaden, water en groen, bijzondere plekken, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Verder kunt u aangeven hoe u aankijkt tegen het onderwerp deelmobiliteit.

Voor meer informatie: entreezoetermeer.nl | Agenda

Cookie-instellingen