Informatieavond ontwikkeling Voorweg en Zegwaartseweg

319 keer bekeken

Begin

27-03-2018 om 18:45

Einde

27-03-2018 om 20:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Raadzaal, ingang Engelandlaan 502

Ontwikkeling Voorweg en Zegwaartseweg

Geschiedenis aan de Voorweg en Zegwaartseweg. De Voorweg en de Zegwaartseweg zijn misschien wel de oudste wegen in Zoetermeer. Als je hier fietst, wandelt, werkt of woont, proef je nog altijd de sfeer en de geschiedenis van het boterdorp dat Zoetermeer ooit was.

Waarom beschermen?

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van mensen die iets langs een van deze wegen willen bouwen. Soms heeft de gemeente ook zelf bouwplannen. Die plannen moeten natuurlijk wel passen bij het bijzondere, historische karakter van de oude bebouwingslinten. Ze moeten dus aan bepaalde regels en voorwaarden voldoen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Om die voorwaarden samen duidelijk te krijgen, heeft de gemeente in 2016 uitgebreid met omwonenden en andere belangstellenden gesproken. De gemeenteraad stelde de resultaten hiervan vast in de Visie Voorweg en de Visie Zegwaartseweg.

Hierin staat aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen wanneer, dezeniet passen binnen het bestaande bestemmingsplan. In 2017 is de gemeente ook gestart met het actualiseren van het bestemmingsplan Voorweg.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Beeldkwaliteitsplan

De komende tijd gaat de gemeente samen met omwonenden en anderen een zogenaamd 'beeldkwaliteitsplan' maken. Dit beeldkwaliteitsplan gaat iets zeggen over hoe een bouwplan eruit moet zien. Het kan bijvoorbeeld gaan om gebouwen, het groen, bruggen en parkeervoorzieningen. Ook gaat het beeldkwaliteitsplan bepaalde woorden die in de visie staan verduidelijken. Denk hierbij aan woorden zoals 'bebouwingsdichtheid' en 'boerenerf'. Als het beeldkwaliteitsplan eenmaal is vastgesteld, wordt bij het verlenen van elke bouwvergunning gekeken of het past binnen het beeldkwaliteitsplan.

Bestemmingsplan Voorweg 2017

Natuurlijk moet wat er in het bestemmingsplan Voorweg 2017 staat passen bij wat er straks in het beeldkwaliteitsplan voor de Voorweg en Zegwaartseweg staat. Daarom heeft de gemeente besloten met het ontwerpbestemmingsplan Voorweg 2017 te wachten totdat het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Voorweg en Zegwaartseweg is gemaakt.

Samenspraak

De gemeente wil alle belangstellenden goed informeren en met hen in gesprek om samen te komen tot een ontwerpbeelkwaliteitsplan. Hoe de gemeente dit wil doen is vastgesteld in een procesvoorstel.

Op dinsdagavond 27 maart 2018 organiseert de gemeente een eerste informatiebijeenkomst. Belangstellenden krijgen dan informatie over wat een beeldkwaliteitsplan is, de aanleiding, het doel en de werking van het beeldkwaliteitsplan en hoe we verder gaan met het proces. Hiervoor is een brief verzonden aan omwonenden.

Na de informatiebijeenkomst wil de gemeente een werkgroep samenstellen. Deze werkgroep is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner bij het maken van het beeldkwaliteitsplan en zal in ieder geval twee keer bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen leden van de werkgroep meningen, ervaringen en ideeën inbrengen namens de groep die zij vertegenwoordigen. Tijdens de bijeenkomst op 27 maart 2018 kunnen inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en belangenorganisaties zich aanmelden voor de werkgroep. Uit de aanmeldingen zal een werkgroep worden samengesteld, waarin de verschillende belangen zijn vertegenwoordigd.

Het samenspraakproces sluiten we af met nog een informatiebijeenkomst, waarin we het ontwerpbeeldkwaliteitsplan presenteren. De resultaten van de gesprekken met de werkgroep zijn daarin dan al zo veel mogelijk verwerkt.

Inspraak

Na de laatste informatiebijeenkomst neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt daarna samen met het ontwerpbestemmingsplan Voorweg 2017 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kunt u een schriftelijke reactie naar de gemeente sturen.

Besluit

De gemeenteraad stelt uiteindelijk via een vaste procedure het beeldkwaliteitsplan (en het bestemmingsplan) vast. U kunt dus op een aantal momenten op verschillende manieren uw mening over de plannen geven. Deze momenten maakt de gemeente ruim van tevoren bekend.

Aanmelden

Aanmeldformulier informatieavond 26 maart 2018

 

 

Cookie-instellingen