DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Schetsontwerp Centraal Park

Behandeling in commissie en raad

Op 21 mei 2019 heeft het college van B&W de Nota van uitgangspunten en het schetsontwerp vastgesteld en besloten om de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de Nota van uitgangspunten Markt 10 en omgeving, een parkeergarage onder de Markt en het schetsontwerp Centraal Park.  Naar verwachting zal de raadscommissie Stad de voorstellen op 11 juni en 8 juli bespreken. In vervolg daarop kan de gemeenteraad op 15 juli 2019 een besluit nemen. De actuele agenda van de raadscommissies en gemeenteraad is te raadplegen via de kalender van de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Griffie via griffie@zoetermeer.nl.

Wilt u het onderwerp blijven volgen? Kijk dan op www.zoetermeer.nl/Dobbe

Cookie-instellingen