Ronde 2: Uitkomsten

In ronde 1 vroegen we naar jullie wensen voor de toekomst van de stad. Deze wensen lopen vaak uiteen en zijn of lijken tegenstrijdig. We zien bijvoorbeeld in de bijdragen van ronde 1 dat veel mensen veel waarde hechten aan rust, ruimte en groen terwijl anderen juist meer dynamiek en reuring willen. Ronde 2 stond daarom in het teken van vier dilemma's:

RUST - DYNAMIEK
COMPLETE STAD - BIJZONDERE STAD
BOUWEN VAN WONINGEN - BEHOUDEN & VERBETEREN VAN GROEN
PUBLIEKE WAARDEN - PRIVATE KRACHT

 

Hoe inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met dit soort dilemma's omgaan, bepaalt voor een groot deel de ruimte voor ontwikkeling van de stad en levert ideeën op voor vernieuwing en creatieve oplossingen. We bespraken de dilemma's op drie manieren:

  • Verdiepingsessies: uitgebreide gesprekken over de dilemma's met verschillende Zoetermeerders.
  • Online enquête: vier korte vragen over ieder dilemma. 
  • Swipen voor Zoetermeer: mini-game waarbij spelers steeds moesten kiezen tussen twee opties.

Hieronder vind je het eindverslag waarin de resultaten van de verdiepingssessies, de enquête en het swipen voor Zoetermeer zijn verwerkt.


Lees het eindverslag van ronde 2

 

 Eindverslag ronde 2 

 

 

 

Cookie-instellingen