DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Vernieuwing parkeerbeleid

Geef uw mening over parkeren in Zoetermeer

Parkeren in Zoetermeer moet nu, maar ook in de toekomst prettig zijn. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening en ervaringen. Kunt u uw auto of (elektrische) fiets goed kwijt in Zoetermeer? Is er genoeg parkeerplaats op de juiste plekken? En hoe passen we nieuwe ontwikkelingen het beste toe? Praat mee via www.zoetermeer.nl/parkeerbeleid.

Resultaat

Via een vragenlijst hebben inwoners en bezoekers van Zoetermeer hun mening, ervaringen en knelpunten in februari 2019 met ons kunnen delen. Ruim 1300 mensen vulden de vragenlijst in. Ook zijn er panelbijeenkomsten geweest met groepen van ondernemers/belangengroepen en inwoners om verder mee te praten over het nieuwe parkeerbeleid. Dit was input voor het opstellen van de nota Parkeerbeleid Zoetermeer 2019 en de Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels Zoetermeer 2019. De gemeenteraad heeft op 16 december 209 het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. Ook is een samenspraakverslag gemaakt. Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/parkeerbeleid

Markt

Cookie-instellingen