Cultuur in Zoetermeer

Cultuur gaat over alles wat u maakt of meemaakt waarbij u creativiteit en verbeelding gebruikt of daarvan geniet. Denk bijvoorbeeld aan een theatervoorstelling, beeldende kunst, een zangkoor of een dansvereniging. Maar ook digitale kunst, historie en erfgoed van de stad, een bibliotheek of concerten zijn cultuur.

Cultuurvisie 2021-2030

Zoetermeer werkt aan een nieuwe cultuurvisie. Daarin beschrijft de gemeente wat we de komende jaren ondernemen op het gebied van cultuur in Zoetermeer. De nieuwe cultuurvisie maken we samen met de mensen die in de stad wonen, werken of deze komen bezoeken. Lees meer over het participatietraject op www.zoetermeer.nl/cultuur.

Online enquête 

In december 2019 konden inwoners een online enquete invullen over cultuur in de stad. Bekijk de resultaten van de enquete hieronder:

 resultaten enquête 

Participatie afgerond

Het participatietraject is afgerond. De gemeenteraad heeft de Cultuurvisie aangenomen in de raadsvergadering van 19 mei 2021. De Cultuurvisie 2030 ‘De stad leeft, leve de stad’ vindt u hier.

Meer weten?

Meer informatie over cultuur in Zoetermeer vindt u op zoetermeer.nl/cultuur.

 

Cookie-instellingen