DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer

De gemeente gaat de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer op een aantal punten aanpassen. Voordat de gemeenteraad daarover beslist, vragen wij u eerst om uw mening. Wij horen graag wat u van deze aanpassing vindt.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 16 april tot en met 27 mei reageren op de aanpassingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Participatieverslag

De gemeente beoordeelt en beantwoordt de binnengekomen reacties in een participatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders stellen dit verslag vast. Daarna plaatst de gemeente het participatieverslag op deze website. Wilt u het participatieverslag ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten.

De Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV) bestaat uit een verzameling van regels die ervoor zorgen dat de stad netjes, veilig en leefbaar blijft. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente Zoetermeer. Zo weet iedereen wat wel of niet mag. Er staat bijvoorbeeld in dat u uw hond los mag laten lopen in bepaalde gebieden, dat u geen ballonnen mag oplaten en dat het veroorzaken van geluidshinder niet is toegestaan. Met enige regelmaat worden de regels aangepast en geactualiseerd. Nu ook.

Hoe werkt het?

Hieronder vindt u de acht belangrijkste wijzigingen, die de gemeente wil doorvoeren in de APV. Onderaan de pagina kunt u op een button klikken en een reactie insturen. U kunt reageren tot en met donderdag 27 mei 2021.

Doel Participatie

De participatie heeft als doel u te raadplegen over de wijzigingen in de APV. Het participatieniveau is consulteren. Iedereen die wil, kan een reactie geven. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Wat hebben we met de reacties gedaan?

De opmerkingen zijn gebundeld in een eindverslag Participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. In het verslag vindt u de ingediende vragen en reacties en de antwoorden daarop. Hier vindt u het eindverslag participatie. Met het vaststellen van het samenspraakverslag is het samenspraaktraject afgerond.

Meer weten?

Wilt u het bijbehorende besluit van het college van burgemeester en wethouder lezen? Deze vindt u hier.

 
Cookie-instellingen