Vier speerpunten veiligheidsbeleid

De gemeente is van plan flink te blijven inzetten op de vier speerpunten uit het veiligheidsbeleid. Hieronder vindt u per speerpunt wat nieuw is of wat geactualiseerd wordt.

 1. High Impact Crimes: geweld, straatroven, overvallen en woninginbraken
  Er wordt inzet gepleegd op het terugdringen van wapenbezit en -gebruik onder jongeren.
   
 2. Problematische jeugd(groepen)
  De persoonsgerichte aanpak bij problematische jeugdgroepen wordt geïntensiveerd. Dit betekent dat het niet alleen gaat om het uitdelen van boetes of het opleggen van bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Het is een mix van preventieve maatregelen, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en zorginterventies. In de afgelopen jaren is de relatie tussen veiligheid en zorg steeds sterker geworden. Als potentiële criminelen aan werk worden geholpen of een opleiding doen, kan dat de betrokkenen op het rechte pad houden.
   
 3. Ondermijning
  Met de start van de regisseur ondermijning wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit versterkt. Het gaat om het tegengaan van georganiseerde misdaad waarbij de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. Voorbeelden zijn hennepteelt/drugshandel, heling, fraude en witwassen. De belangrijkste thema’s van de aanpak zijn het vergroten van de bewustwording van ondermijning en de weerbaarheid er tegen. Ook hierbij is preventie een belangrijk onderdeel: de gemeente wil bijvoorbeeld voorkomen dat jonge Zoetermeerders afglijden naar de ondermijnende criminaliteit.
   
 4. Extremisme en radicalisering
  De gemeente zet in op het voorkomen van conflicten en spanningen als gevolg van polarisatie. Extra aandacht is er voor complotdenkers en anti-maatregelenactivisten.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 22 maart tot en met 2 mei reageren op de aanpassingen van het Veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen