DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Denk mee over het veiligheidsbeleid

De gemeente actualiseert het veiligheidsbeleid. We horen graag wat u van deze aanpassing vindt. In het veiligheidsbeleid staan vier belangrijke speerpunten centraal:

  • Extremisme en radicalisering
  • Ondermijning
  • High Impact Crimes, dat zijn de ingrijpende delicten zoals geweld, woninginbraken, overvallen en straatroven
  • Problematische jeugdgroepen

Voor de komende periode komen daar, mits de gemeenteraad daarmee instemt, extra aandachtspunten bij, zoals de coronacrisis, de aanpak van cybercriminaliteit, het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en de aanpak van burenoverlast. Naast handhaving speelt ook preventie een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid.

Doel Participatie

De participatie heeft als doel u te raadplegen over de actualisatie van het veiligheidsbeleid. Het participatieniveau is consulteren. Iedereen die dat wil mag een reactie geven op het geactualiseerde veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

Participatieverslag

De gemeente beoordeelt en beantwoordt de binnengekomen reacties in een participatieverslag. Het college van burgemeester en wethouders stellen dit verslag vast. Daarna plaatst de gemeente het participatieverslag op deze website. Wilt u het participatieverslag ontvangen? Dan kunt u hier uw naam en emailadres achterlaten.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 22 maart tot en met 2 mei reageren op de aanpassingen van het Veiligheidsbeleid. De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitieve voorstel dat zij aan de gemeenteraad voorleggen.

 

 

    Cookie-instellingen