DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Enquête Buytenwegh

De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Woont u in de Hovebuurt in Buytenwegh of gaan uw kinderen in deze buurt naar school? Dan kunt u meedoen aan dit onderzoek. Wij ontvangen signalen dat bewoners verschillende vormen van overlast ervaren in een gedeelte van de Hovebuurt. Dit willen wij graag aanpakken en daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij vinden het als gemeente namelijk belangrijk dat u als wijkbewoner(s) invloed heeft op en betrokken bent bij uw woon- en leefomgeving. U bent tenslotte de ‘oren en ogen’ van de wijk samen met onze wijkhandhavers en de wijkagenten. En prettig en veilig wonen is voor iedereen van groot belang.

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan deze enquête? Iedereen in het huishouden vanaf 16 jaar en ouder mag meedoen. Reageren kan t/m 16 mei. In de enquête kunt u aangeven of u een terugkoppeling wilt ontvangen. Hiervoor vult u uw e-mailadres bij de betreffende vraag in. U krijgt dan een samenvatting van de uitkomst toegestuurd. Dit heeft geen invloed op de vertrouwelijkheid van het onderzoek.

Wat doen we met de resultaten?

Wij behandelen uw antwoorden strikt vertrouwelijk. De uitkomsten zijn niet tot individuele personen of huisadressen te herleiden. De uitkomsten worden alleen gebruikt om te weten wat er speelt in uw buurt en om de overlast aan te pakken.

Vragen?

U kunt uw vragen mailen naar veiligheidenzorg@zoetermeer.nl. Beschikt u niet over een computer of lukt het niet om de vragenlijst in te vullen? Kom dan op donderdag 29 april tussen 12:00 en 14:00 uur naar Bus 63 (Busken Huethove 63). Hier kunt u hulp krijgen bij het invullen van de enquête.

Cookie-instellingen