DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Inrichting groengebied voormalige Zilverster

Bewoners rondom de Zilverster kunnen meepraten over de inrichting van het groengebied op de locatie van de voormalige Zilverster.
Bent u een bewoner rond dit gebied en heeft u een brief ontvangen van de gemeente? Dan nodigen wij u van harte uit om op dit participatieplatform uw mening te geven.

Op deze pagina vindt u het voorlopig ontwerp van het groengebied. Zoals u op het ontwerp kunt zien, zijn de locaties waar de bomen en struiken komen, al bekend. De soorten bomen en struiken nog niet, daar horen wij graag uw mening over. De participatie richt zich op de volgende onderdelen:

  1. Functies voor het groengebied (hondenlosloop gebied of speelveldje)
  2. Het soort struiken voor het struweel
  3. Het soort bomen voor het groengebied

De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om te reageren.

Vervolg
Uw reacties worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Voor de zomervakantie ontvangt u een terugkoppeling van uw input en de eventuele vragen.

We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Cookie-instellingen