Algemene toelichting

De nieuwe woningen van bouwvlek G, De Tuyn van Palensteyn, worden voor het autoverkeer ontsloten via bestaande wegen, zoals de Van Lodensteinstraat en Voorhamstraat.

In de wijkvisie voor Palenstein (2012) was dit ook het uitgangspunt. Hiervoor is het nodig om het Sandrinapad om te vormen van voet-/fietspad tot woonstraat. Via deze nieuw aan te leggen straat worden de parkeerplaatsen in de omgeving van de nieuwe woningen bereikbaar.

Verkeersontsluiting

De nieuwbouwplannen voor Vlek G gaan uit van drie doodlopende hofjes waarin de parkeerplaatsen komen. Deze drie parkeerhofjes sluiten aan op de nieuwe weg voor het Sandrinapad, Het nieuwe Sandrinapad sluit links en rechts aan op de Van Lodensteinstraat en Voorhamstraat.Het huidige (brom)fietspad Van Duvenvoordepad wordt vervangen door een rijweg voor auto- en (brom)fietsverkeer. Na het kruispunt met het Sandrinapad komt een (brom)fietspad dat de verbinding vormt voor (brom)fietsers tussen het Sandrinapad en de (brom)fietsroute langs de singel.

Langs het Sandrinapad komen parkeerplaatsen die haaks op de weg staan, aan de kant van de nieuwbouw.

Onderzoeksvarianten

De nieuwe ontsluiting van Vlek G en de aan te leggen straten ten behoeve van Vlek G moeten verkeersveilig worden ingericht. Hiervoor heeft de gemeente meerdere opties onderzocht. Op doemee.zoeteremeer.nl geven we meer uitleg over twee mogelijke varianten:

Variant A: 30 km-woonstraat met parkeerhofjes als uitritten

Variant B. 30 km-woonstraat met parkeerhofjes als zijstraten;

De gemeente heeft ook andere varianten onderzocht waaronder die van een woonerf en een knip/afsluiting op het Sandrinapad, zodat het Sandrinapad geen doorgaande weg is. Deze varianten zijn om technische en verkeersveiligheidsredenen niet wenselijk.

Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven we u meer uitleg over de onderzochte varianten. Van enkele varianten zijn er uitgewerkte ontwerptekeningen te zien.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 13 april tot en met 4 mei reageren op de onderstaande varianten. We bundelen alle vragen en reacties die via deze site zijn binnengekomen of die zijn gesteld tijdens de bewonersavond van 20 april of via de e-mail. Gezien de vele reacties, kan de beantwoording iets langer duren. Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt, komt er een nieuw moment om u hier verder over te informeren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen