DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Verkeerssituatie Sandrinapad Palenstein

Op de plek waar de Diederik van Teilingenflat in Palenstein stond, komt het nieuwbouwproject De Tuyn van Palensteyn. Samen met projectontwikkelaar & bouwer VORM bouwt woningcorporatie De Goede Woning (DGW) er in totaal 119 woningen waarvan 73 eengezinswoningen en 46 appartementen. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners hun woning kunnen bereiken, wordt het Sandrinapad omgevormd tot woonstraat. Voor de inrichting van het Sandrinapad heeft de gemeente een aantal varianten op tekening gezet. U kunt op deze website de varianten alvast bekijken en erop reageren. Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven we u een toelichting en krijgt u de uitgewerkte ontwerptekeningen te zien.

De Tuyn van Palensteyn

Op de tekeningen is bouwvlek G, nieuwbouwplan De Tuyn van Palensteyn niet verder uitgewerkt. Tijdens de online bewonersbijeenkomst op 20 april geven medewerkers van Vorm en DGW uitleg over dit plan. Deze avond gaat niet over koop of huur van de te bouwen woningen. Meer informatie vindt u op www.vorm.nl/tuynvanpalensteyn

Hoe werkt het?

Hieronder kunt u op een van de buttons klikken voor een korte toelichting op de verkeersmaatregelen en de twee varianten. Per variant heeft u de mogelijkheid om te reageren.

Reactietermijn gesloten

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Belangstellenden konden van 13 april tot en met 4 mei reageren op de onderstaande varianten. We bundelen alle vragen en reacties die via deze site zijn binnengekomen of die zijn gesteld tijdens de bewonersavond van 20 april of via de e-mail. Gezien de vele reacties, kan de beantwoording iets langer duren. Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt, komt er een nieuw moment om u hier verder over te informeren.

Doel participatie

De participatie heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van het nieuwbouwplan in de omgeving. We voorzien de vragen van een antwoord en maken een definitief inrichtingsontwerp van de woonstraat. Samen met de vragen en antwoorden wordt het inrichtingsontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.  De reacties nemen burgemeester en wethouders, daar waar mogelijk, mee in het definitief inrichtingsontwerp.

Online bewonersbijeenkomst 20 april

Op 20 april vond de online bewonersavond plaats over het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat. Gezien de vele reacties, vragen en zorgen gaan we onderzoeken of er naast de getoonde varianten, andere manieren en/of maatregelen zijn om de zorgen bij de bewoners weg te nemen. We willen daarom opnieuw in gesprek en zoeken naar een passende vorm in deze coronatijd, bijvoorbeeld in de vorm van een wandeling door de wijk. Wellicht heeft u daar ook ideeën over. Suggesties zijn welkom! U kunt een e-mail sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

 
    Cookie-instellingen