Parkeren en Verkeer

In het gebouw komt een inpandige parkeergarage. Deze is bedoeld voor de bewoners, bezoekers en eventuele andere gebruikers van het gebouw. De garage wordt integraal mee genomen in het ontwerp.

De parkeergarage bestaat uit vier bouwlagen, waarvan twee ondergronds en twee bovengronds. De parkeergarage wordt zoveel mogelijk “ingepakt” door plinten met levendige functies, zoals wonen en commerciële ruimtes. Daarmee worden de parkeerlagen aan de buitenkant zoveel mogelijk aan het oog onttrokken.

Het aantal parkeerplaatsen in het gebouw is gebaseerd op het woningaantal. Volgens de gemeentelijke normering vloeit uit het aantal van 320 woningen een parkeerbehoefte voort van ruim 300 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. De geplande parkeergarage in het gebouw heeft een capaciteit van 300 tot 400 parkeerplaatsen en voorziet daarmee ruimschoots in de behoefte. Verder worden de mogelijkheden voor het inzetten van deelauto's en - fietsen onderzocht. De bestaande parkeerplaatsen in het openbaar gebied aan de Dr. J.W. Paltelaan en bij de korfbalvereniging blijven gehandhaafd en beschikbaar voor algemeen gebruik.

Verkeer

Volgens het verkeersonderzoek komt er met de bewoners van het nieuwe gebouw een toename van het aantal verkeersbewegingen. Het betreft een toename van 3% ten opzichte van de bestaande verkeersintensiteit. Dit is een geringe verkeerstoename. Tijdens het spitsuur zal het aantal verkeersbewegingen met 51 toenemen. Deze hoeveelheid extra verkeer zorgt niet voor overschrijdingen van de capaciteit op de Eerste Stationsstraat en de Dr. J. W. Paltelaan. Het verkeer kan goed worden afgewikkeld.

De komst van het nieuwe gebouw geeft wel aanleiding om de verkeerssituatie in het gebied nader te onderzoeken. Dit geldt met name voor de kruising Eerste Stationsstraat met de Dr. J. W. Paltelaan. Er zal worden geïnventariseerd of en op welke wijze de verkeersafwikkeling en de veiligheid kunnen worden verbeterd.

De rapportage van het verkeersonderzoek is beschikbaar wanneer er goedkeuring is verleend aan het ontwerp na toetsing aan de uitgangspunten. Dit is het moment waarop de gemeente het Voorlopig ontwerp goedkeurt.

Cookie-instellingen