Stellingen

Hieronder leest u meer over het voorstel hoe we in Zoetermeer meer duurzame energie kunnen opwekken. Ook vragen we u te reageren op drie stellingen.

Wij hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en wenselijkheid van windenergie en zonnestroom in Zoetermeer. Kansen zien wij vooral in zonnepanelen op grote en kleine daken, parkeerplaatsen en geluidschermen. Meer windenergie vinden wij niet wenselijk. Het groene buitengebied van Zoetermeer is niet geschikt als locatie voor windenergie en grotendeels ongeschikt voor zonnestroom. Het groen versterkt de woonaantrekkelijkheid, het landschap en de biodiversiteit van Zoetermeer. Ook zien wij géén kansen in Burgemeester van Tuylpark of een vierde windmolen bij bedrijventerrein Lansinghage omdat daar andere conflicterende ontwikkelingen spelen.

We willen wel onderzoeken of het haalbaar is om zonnevelden te realiseren aan de Roeleveenseweg, Slootweg en baggerdepot Oosterheem.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheid van windenergie en zonnestroom in Zoetermeer? Lees hier het rapport.

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Licht uw mening toe!

< Terug naar hoofdpagina

 • Stelling 1

  0
  0
  0
  1/1/0001 12:00:00 AM

  Het groene buitengebied van Zoetermeer is niet geschikt als locatie voor windenergie en zonnestroom. Het groen versterkt de woonaantrekkelijkheid, het landschap en de biodiversiteit van Zoetermeer. Lees meer over Stelling 1

 • Stelling 2

  0
  0
  0
  1/1/0001 12:00:00 AM

  De locaties Roeleveenseweg, Slootweg en baggerdepot Oosterheem zijn geschikt om verder te onderzoeken op haalbaarheid voor een zonneveld als de betrokkenen rondom de locaties daarvoor open staan. Lees meer over Stelling 2

 • Stelling 3

  0
  0
  0
  1/1/0001 12:00:00 AM

  Het is belangrijk daken en andere opties zoals geluidwallen en parkeerplaatsen te benutten voor zonnestroom. Lees meer over Stelling 3

  Cookie-instellingen