De Binnenstad in gesprek met de buurt

Herontwikkeling Markt 10 en omgeving

Begin 2021 heeft de gemeente aan projectontwikkelaars gevraagd om een ontwerp te maken voor het gebied. Helaas is in oktober 2021 gebleken dat er geen passend ontwerp was ingediend. Eind 2022 heeft de gemeente besloten om opnieuw te bekijken welke ontwikkeling haalbaar is op Markt 10.

Op 9 februari 2023 gingen we tijdens de startbijeenkomst met bewoners en omwonenden van Markt 10 in gesprek over hun wensen en ideeën. De bijeenkomst vond plaats in de speciale tent aan Frankrijklaan 6, beter bekend als het ‘Gat in de Markt’. 

Lees hier het sfeerverslag van de bijeenkomst op 9 februari 2023.

Welke onderwerpen zijn besproken?

Tijdens de startbijeenkomst hebben we je geïnformeerd over hoe we het project na de mislukte aanbesteding opnieuw oppakken. We gingen met bewoners in gesprek over de eerder opgehaalde wensen, ideeën en zorgen en hoe deze een plek moeten krijgen in het vervolg. Op de informatiemarkt stonden de volgende thema’s centraal:

  • Parkeren en verkeer
  • Wonen en voorzieningen
  • Bouwhoogte en effecten
  • Openbare ruimte

 

Naast de besproken thema’s hebben we ook de planning met de aanwezige bezoekers gedeeld.


Wat doen wij met je inbreng? 

In eerdere gesprekken met de buurt hebben we al gepraat over deze en andere onderwerpen. Tijdens de startbijeenkomst hebben we de eerdere opgehaalde bijdragen besproken, maar ook  nieuwe ideeën. Jouw bijdrage gebruiken wij voor het opstellen van een ‘nota van uitgangspunten’. Dit is een document met uitgangspunten waaraan het plan moet voldoen.

Meer informatie

Meer informatie over het project Markt 10 2.0 is te vinden op Markt 10 e.o. herontwikkeling – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)

Cookie-instellingen