Tijdelijke invulling van het "Gat in de Markt"

De gemeenteraad wil graag dat er een invulling komt voor het gat aan de Frankrijklaan/Engelandlaan en Markt 10. Hiervoor heeft de gemeenteraad op 27 juni 2022 een motie ingediend. De motie vraagt om een creatieve kortdurende route om te komen tot een plan voor de komende vijf jaar. Over vijf jaar start op de locatie de bouw van Markt 10.

101 ideeën

Op 30 november vond de buurtbijeenkomst plaats in het Stadhuis Forum. De gemeente ging in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden en verzamelde hier alle ideeën en wensen voor de tijdelijke invulling van het gat in de Markt. Lees hier het sfeerverslag van de bijeenkomst. Op 1 december ging een groep studenten van de Haagse Hogeschool namens de gemeente langs de deuren. Bewoners konden vragen stellen en wensen en ideeën kenbaar maken.

In totaal hebben 101 mensen een idee ingebracht. Opvallend is het verschil in de wensen. Wel hadden een groot deel van de bewoners een voorkeur voor een combinatie van activiteiten en doelgroepen. Het thema spelen werd het meest (19%) genoemd, gevolgd door groen (14%) en sport (13%).  Verder was er behoefte aan samen eten en drinken (11%), kunst (9%), wonen (9%), ontmoeten (8%), parkeren/fietsenstalling (8%). 6% van de mensen had een heel specifiek idee en 4% heeft aangegeven dat het ze niet uitmaakt wat er komt of dat wat hen betreft er niets hoeft te komen. Een gemeentelijke werkgroep heeft de 101 ideeën aandachtig bestudeerd en vertaald naar een programma. De ideeën zijn eerst beoordeeld op een aantal voorwaarden zoals financiën, hergebruik, overlast en beheer. Omdat een combinatie van activiteiten het meest is genoemd, wordt voorgesteld dat het Gat in de Markt een plek wordt met verschillende functies.

Voorlopig ontwerp

De keuzes die via de stemming op DoeMee zijn gemaakt zijn omgezet naar thema’s, bijvoorbeeld; spelen, ontmoeten en groen. Van 10 t/m 19 maart 2023 hebben alle bewoners kunnen stemmen op twee schetsontwerpen en drie keuzeopties om zo een voorkeur uit te spreken. In het voorlopige ontwerp is ruimte voor een crossbaantje voor kinderen, een klimwand en natuurspelen. Hieronder kun je de tekening met het voorlopige ontwerp zien.

Deze afbeelding is een schets, het definitieve plan kan iets afwijken

Vervolg

Het resultaat van de stemming werd in maart/april uitgewerkt naar een definitief plan met ruimte voor actief verblijf en ontmoeten, een groene natuurlijke inrichting met de elementen crossbaantje voor kleine kinderen, een klimwand en natuurspelen. De werkzaamheden zijn gestart in juni 2023. Ook is onderzocht welke organisaties, bewoners en andere geïnteresseerden gebruik willen maken van de locatie. Het tijdelijke Gat in de Markt is op 8 juli feestelijk geopend. Wil je zelf iets organiseren op deze plek? Bel dan met 14079 of stuur een bericht via de gemeenteapp.

Achtergrondinformatie voorstellen

Stemmen op jouw voorstel naar keuze kon tot en met 19 maart 2023. Het is niet meer mogelijk om te stemmen. Hieronder kan je nog wel teruglezen waar bewoners uit konden kiezen.

Er zijn als voorbeeld twee voorstellen uitgewerkt waarin zoveel mogelijk van de haalbare inbreng van bewoners verwerkt is. De tekeningen zijn schetsmatig en geven een indruk van de mogelijke inrichting. In beide voorstellen wordt het lege terrein van Markt 10 tijdelijk ingericht met natuurlijk groen en struiken en onderdelen die behoren tot de basisinrichting.

Voorstel 1 | thema ‘actief verblijf en ontmoeten’

Deze schets gaat uit van ‘actief verblijf en ontmoeten’. Dat houdt in dat hierin veel actieve elementen zijn verwerkt zoals het crossbaantje voor kleine kinderen, de klimwand en natuurspelen Daarnaast is er veel ruimte vrijgelaten voor flexibel gebruik zoals sport en spel en buurtinitiatieven.

Voorstel 2 | thema ‘rustig verblijf en ontmoeten’

Hier vinden we onderdelen met een rustiger karakter zoals de wilde plantentuin, de jeu de boules baan en de graffiti wand. Het terrein is kleiner ingericht met groen en er is minder ruimte voor sport- en spel of bewoners activiteiten die een open ruimte vragen.

Aanvullende keuzes

Sommige functies zouden binnen beide thema’s kunnen passen en zijn goed uitwisselbaar. Zo is bijvoorbeeld de keuze voor meer of minder flexibele ruimte in beide schetsvoorstellen mogelijk. Daarom willen we naast de hierboven geboden keuze uit de twee schetsvoorstellen nog een aantal aanvullende keuzes voorleggen.

  • Bij keuze 1 kun je je voorkeur uitspreken voor meer open ruimte voor flexibel gebruik (A) of een meer ingerichte ruimte die minder plaats biedt aan flexibel gebruik (B).
  • Bij keuze 2 kun je kiezen uit een jeu de boules baan (A) of natuurspelen (B).
  • Bij keuze 3 kan gekozen worden voor een graffitimuur (A) of een klimwand voor kleine kinderen (B).
Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen