Tijdelijke invulling van het "Gat in de Markt"

De gemeenteraad wil graag dat er op korte termijn een invulling komt voor het gat aan de Frankrijklaan/Engelandlaan en Markt 10. Hiervoor is een motie ingediend. De motie vraagt om een creatieve kortdurende route om te komen tot een plan voor de komende vijf jaar. Woont of werkt u in de buurt of komt u er vaak en heeft u nog vragen? Kijk dan voor meer informatie op de website De Binnenstad In – Zoetermeer (binnenstad-zoetermeer.nl)

Het verzoek van de gemeenteraad is om op korte termijn met een voorstel te komen om het terrein van Markt 10 een voorlopige invulling te geven. De gemeente heeft jou als bewoners en/of gebruiker van het gebied hierbij betrokken. Ook heeft de gemeente zoveel mogelijk vragen beantwoord.

“Buurtbakkie” Geen gat in de Markt 30 november 2022

Op 30 november vond de buurtbijeenkomst plaats in het Stadhuis Forum. De gemeente ging in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden en verzamelde hier alle ideeën en wensen voor de tijdelijke invulling van het gat in de Markt. Lees hier het sfeerverslag van de bijeenkomst.

Iedereen de kans om mee te denken

Op 1 december ging een groep studenten van de Haagse Hogeschool namens de gemeente langs de deuren. Bewoners konden vragen stellen en wensen en ideeën kenbaar maken. De bezoeken vonden overdag plaats. Binnenkort kun je hier een overzicht terugvinden met de opgehaalde ideeën.

Wat doen wij met je inbreng?

De opgehaalde ideeën worden door de gemeente getoetst aan de voorwaarden rondom geld, tijdelijkheid, duurzaamheid/hergebruik op andere plekken in de stad. Bewoners konden tot en met 31 december 2022 een reactie en een idee inbrengen. Vanaf begin maart 2023 kun je gaan stemmen op het leukste idee. Deze zijn dan zichtbaar op deze pagina. Het idee met de meeste voorkeurstemmen wordt uiteindelijk uitgevoerd. Hierover later meer.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Bijeenkomst “Buurtbakkie” Geen gat in de Markt 30 november 2022 – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl). Informatie over het project Markt 10 2.0 is te vinden op Markt 10 e.o. herontwikkeling – De Binnenstad In (binnenstad-zoetermeer.nl)

Cookie-instellingen