Herinrichting Bleiswijkseweg

Met de bijeenkomst op 18 januari 2024 hebben wij met omwonenden en geïnteresseerden de plannen gedeeld voor de herinrichting van de Bleiswijkseweg, vanaf de Oostweg tot vlakbij Station Lansingerland-Zoetermeer. Aan de hand van schetsontwerpen hebben we een eerste indruk gegeven van hoe de herinrichting van de weg in de toekomst kan worden vormgegeven. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente. 

Waar gaat de herinrichting over?

De Bleiswijkseweg, vanaf de Oostweg tot vlakbij Station Lansingerland-Zoetermeer, willen we graag opknappen en veiliger maken. De gemeenteraad had de vraag om te onderzoeken of de Bleiswijkseweg veiliger gemaakt kan worden. Daarnaast is er vanuit het college van burgemeester en wethouders de afspraak om een snel fietspad te ontwikkelen. Voor het aangrenzende Dutch Innovation Park is het belangrijk dat er een betere bereikbaarheid en uitstraling komen. Er zijn verschillende ideeën voor de verbetering. Bijvoorbeeld het versmallen van de weg, een breder fietspad en een mooi voetpad. Maar ook veilige oversteekplaatsen en het versterken van de verbinding met de Plas van Poot. Tot slot willen we de weg beter laten aansluiten bij het Dutch Innovation Park.

Schetsontwerpen

Op de onderstaande afbeeldingen is te zien welke schetsontwerpen er zijn gemaakt voor de herinrichting van de Bleiswijkseweg.

Bekijk PDF-versie

Bekijk PDF-versie

Reageren?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Reageren?

De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 18 januari hebben we de volgende middelen getoond:

Wat doen wij met je inbreng?

De reacties die we op de bijeenkomst en deze pagina ontvangen, worden verwerkt in een sfeerverslag. Deze wordt later toegevoegd op deze DoeMee pagina.

Verslag bijeenkomst 18 januari

Hier vind je het verslag van de bijeenkomst op 18 januari. Hier vind je een samenvatting van de bijeenkomst zelf en de reacties die er gegeven zijn.

Vervolg

De komende tijd wordt budget aangevraagd bij de gemeenteraad, als hierop akkoord is wordt een partij gezocht die het verdere ontwerp en de aanpassing van de weg kan uitvoeren.

 

 

Cookie-instellingen