Luxemburglaan 1-15

Met de informatiebijeenkomst op 16 november 2023 hebben wij met omwonenden en geïnteresseerden de plannen gedeeld die er voor Luxemburglaan 1-15 zijn, sinds de deelgebiedsvisie op 3 juli 2023 is vastgesteld.  

Aan de hand van schetsontwerpen en impressiebeelden hebben we een eerste indruk gegeven van hoe het gebouw er in de toekomst uit kan komen te zien. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen aan de projectontwikkelaar en medewerkers van de gemeente. Lees hier het sfeerverslag van 16 november 2023.

Aanleiding  

Op 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de deelgebiedsvisie Luxemburglaan en omgeving. Daarbij is het besluit aangepast voor de locatie Luxemburglaan 1-15 (voormalig ABN AMRO gebouw). Op deze locatie zullen over een aantal jaar woningen worden gebouwd. 

Het aangepaste besluit voor woningbouw op Luxemburglaan 1-15 is: 

  1. Direct voor de panoramaramen van het complex aan het Noordwaarts mag de hoogte maximaal 18 meter bedragen. Na de panoramaramen mag de hoogte in getrapte vorm tot maximaal 40 meter oplopen; 
  2. Aan de zijde van de Luxemburglaan mag het gebouw vanaf 28 meter in getrapte vorm tot maximaal 40 meter oplopen; 
  3. In afwijking tot a. en b. mag, indien direct voor de panoramaramen van het complex aan het Noordwaarts de bouwhoogte maximaal 6 meter bedragen, de bouwhoogte in getrapte vorm mag oplopen tot maximaal 60 meter. 

Punt c betekent dat we extra onderzoek moeten doen naar hoe het plan kan worden aangepast. Na de buurtvisie is er opnieuw gesproken met de bewoners van het Noordwaarts. Omdat zij naast de Luxemburglaan 1-15 wonen, zijn zij als eerste betrokken bij de uitwerking van een aangepast plan. Hiervoor hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de ontwikkelaar, een vertegenwoordiging van de Vereniging van Eigenaren het Noordwaarts en het projectteam van de gemeente. Uit deze gesprekken blijkt dat nu aanpassing van de hoogte mogelijk is, er is zicht op een ontwerp dat in lijn is met punt c van het aangepaste besluit.  

Schetsontwerpen

Onderstaande beelden geven een indruk van hoe het gebouw eruit kan komen te zien. Hierin zijn de uitgangspunten uit de aangepaste besluitvorming verwerkt. Deze schetsontwerpen geven een impressie. Het betreft nog geen uitgewerkte architectuur.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 16 november hebben we de volgende middelen getoond:

Wat doen wij met je inbreng?

De reacties die we op deze pagina ontvingen, zijn verwerkt in het sfeerverslag. Heb je op het reactieformulier je e-mailadres ingevuld? Dan krijg je deze informatie ook per e-mail toegestuurd

Vervolg

De komende tijd zal moeten blijken hoe de ontwerpvariant verder uitgewerkt wordt. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de maximale hoogtes van de locatie Luxemburglaan 1-15. We verwachten dat dit in het tweede kwartaal van 2024 kan gebeuren, bij het afronden van de haalbaarheidsfase van dit deelgebied.

Achtergrond 

Deelgebied 3, Luxemburglaan en omgeving, is een van de negen deelgebieden van het Programma Binnenstad waarmee we werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Je vindt alle beleidsdocumenten, brieven aan omwonenden, situatietekeningen en verslagen van participatie op de website van de gemeente Zoetermeer: Deelgebied 3, Luxemburglaan e.o. | Gemeente Zoetermeer 

 

 

Cookie-instellingen