Nieuwe locaties voor laadpalen voor elektrische auto’s

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Het aantal inwoners met een elektrische auto neemt toe. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, zijn er in de stad meer openbare laadpalen nodig. Daarom wordt in 2024 het bestaande netwerk van ca. 395 openbare laadpalen verder uitgebreid. En stellen we 195 nieuwe locaties voor. We willen graag van u weten wat u van de nieuwe voorgestelde locaties vindt.  

Bepalen van nieuwe laadpaal locaties

Bij het bepalen van de nieuwe locaties voor laadpalen, wordt op een aantal belangrijke punten gelet. De plek van een nieuwe laadpaal moet in ieder geval voor gebruikers gemakkelijk te vinden en te bereiken zijn. Daarnaast houden we rekening met de ligging van stroomkabels in de grond, bomen en met de parkeerdruk in de omgeving van de mogelijke laadpaallocatie.  We proberen rekening te houden met het plaatsen van een laadpaal ten opzichte van de woningen.

Wat vindt u van de nieuwe locaties?

Op de plattegrond zijn de voorgestelde laadpaallocaties met rode bolletjes aangegeven. U kunt de plattegrond in- en uitzoomen. Als u op een van de rode bolletjes klikt, ziet u gegevens over de voorgestelde laadpaal. Zoals de wijk, de straat en het nummer van de voorgestelde laadpaal. 

De reactietermijn is inmiddels verstreken waardoor u niet meer kunt reageren op de rode bolletjes.


Wat doet de gemeente met uw reactie?

Tot en met 28 april kunt uw reactie aan ons doorgeven. Alle reacties die binnenkomen, worden samengevoegd en beantwoord in een eindverslag. Waar mogelijk wordt uw reactie meegenomen in het bepalen van de definitieve locatiekaart met laadpalen.

Naar verwachting kunt u in juni dit jaar het eindverslag teruglezen op Doemee en www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer   

Plaatsen op aanvraag

Zodra de definitieve locatiekaart laadpalen klaar is, wordt deze geplaatst op www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer . De gemeente plaatst een nieuwe laadpaal alleen op aanvraag. Wanneer u een nieuwe laadpaal wilt aanvragen, kunt u op de locatiekaart een keuze maken waar u een laadpaal wilt.

De concessiehouder Equans bekijkt namens de gemeente of er voldoende gebruik gemaakt gaat worden van de aangevraagde laadpaal. Het kan dus voorkomen dat er op beoogde locaties uiteindelijk geen laadpaal komt, omdat er geen aanvraag voor wordt ingediend of omdat er al een in de buurt staat. Wanneer door toetsing blijkt dat het gebruik van de aangevraagde laadpaal onvoldoende is, wordt de nieuwe laadpaal niet geplaatst. Alleen inwoners van Zoetermeer kunnen een laadpaal in hun buurt aanvragen, wanneer zij (binnenkort) in het bezit zijn van een elektrische auto.

Verkeersbesluit

Bij elke laadpaal die wordt aangevraagd, moet de gemeente een formeel verkeersbesluit nemen om de laadpaal te kunnen plaatsen. Inwoners kunnen nog officieel bezwaar maken tegen de aangevraagde laadpalen in dit verkeersbesluit. Het kan gebeuren dat een bezwaar op het verkeersbesluit aanleiding geeft om de aangevraagde laadpaal alsnog niet te plaatsen.   

Meer informatie

Meer informatie staat op: Elektrisch vervoer | Gemeente Zoetermeer

Reageren

De reactietermijn is inmiddels verstreken.

 

 

Cookie-instellingen