Opknappen parkeerterrein Winkelcentrum de Leyens - Sartrezijde

Het parkeerterrein van Winkelcentrum de Leyens aan de Sartrezijde moet worden opgeknapt. Om voor de nieuwe inrichting van het parkeerterrein een goed overwogen ontwerp te kunnen maken, zijn passende oplossingen voor verschillende thema’s nodig. Hierover gaan wij graag met je in gesprek.

Thema’s waar een passende oplossing voor gevonden moet worden

1. Parkeren

Het parkeerterrein wordt intensief gebruikt door winkelend publiek, winkelpersoneel, forensen die vanuit hier verder met de Randstad Rail reizen en bewoners. Bovendien zijn de huidige parkeerplekken te krap geworden. De nieuwe parkeervakken moeten worden vergroot naar de huidige norm.

2. Verkeer

De huidige indeling van het parkeerterrein is onoverzichtelijk. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over wie er voorrang heeft. Er moet een oplossing komen om het parkeerterrein overzichtelijker te maken.

Voetgangers en scholieren die gebruik maken van het Senecapad langs de Randstadrail, hebben behoefte aan een veiligere oversteek aan de Sartrezijde.

3. Laden en lossen

De vrachtauto’s die de Lidl bevoorraden moeten achteruit rijdend het parkeerterrein verlaten. Dit is onveilig en niet gewenst en moet worden opgelost.

Bevoorradend vrachtverkeer voor de Albert Heijn staat soms met draaiende motor op de Sartrezijde te wachten omdat de laad/los plek nog bezet wordt gehouden door een andere vrachtauto. Dit is zeer hinderlijk voor bewoners en weggebruikers. Er is behoefte aan een extra opstelplek voor een wachtende vrachtauto.

4. Milieu-eiland

De ondergrondse containers voor gescheiden afval inzamelen, zijn voor de vuilophaaldienst lastig te bereiken. Dit leidt tot gevaarlijke situaties bij het legen van de containers. De containers moeten worden verplaatst, zodat ze door de vuilophaaldienst veiliger kunnen worden geleegd.

5. Verlichting

Wanneer het parkeerterrein opnieuw wordt ingericht moet ook goed gekeken worden waar nieuwe verlichting wordt geplaatst.

6. Bomen en beplanting

De meeste bomen op het parkeerterrein zijn in slechte conditie en komen aan het einde van hun levensduur. Deze bomen moeten worden vervangen voor nieuwe. Bij het aanplanten van nieuwe bomen, krijgen de bomen een groter plantvak dan de oude bomen. Hierdoor groeien de nieuwe bomen beter.

Bekend is dat bewoners het huidige groene karakter van het parkeerterrein zeer waarderen. Bij het opnieuw inrichten van het parkeerterrein proberen we het groene karakter zo goed mogelijk terug te brengen.

Doemee en inloopbijeenkomst

Via Doemee en tijdens een inloopavond op 21 maart 2023, kon u vragen stellen en met ons in gesprek over het voorlopige ontwerp voor de nieuwe inrichting van het parkeerterrein Winkelcentrum de Leyens-Sartrezijde.

 
 

 

In het overzicht met vragen en antwoorden zijn antwoorden op uw vragen aangevuld en verduidelijkt. Daar waar mogelijk hebben een aantal verbetersuggesties geleidt tot aanpassingen van het voorlopige ontwerp. U kunt het definitieve ontwerp hier inzien.

Vervolg

Op basis van het defnitieve ontwerp dient de gemeente een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen. U kunt de aanvraag van de omgevingsvergunning volgen op www.officielebekendmakingen.nl of via de app Omgevingsalert. Hier leest u hoe bewoners eventueel bezwaar kunnen maken tegen het kappen van de bomen. Bezwaar maken kunt u ook op https://loket.zoetermeer.nl/ Het streven is om met de uitvoering eind 2023, begin 2024, te starten.

Cookie-instellingen