Vervangingsplan bomen Spectrumsingel Noord-Oost

Aanleiding

De Elzen ter hoogte van de Spectrumsingel 7 t/m 73 en 133 t/m 187, hebben een slechter wordende vitaliteit en raken aan het einde van hun levensduur. De bomen zorgen voor toenemende overlast van wortelopdruk aan de verharding en wortelgroei in riolering en kruipruimten. De gemeente heeft voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd, waarop geen bezwaren zijn ingediend. Hiermee is de kapvergunning onherroepelijk verklaard. De bomen mogen worden gekapt.

Nieuw bomenplan Spectrumsingel

Diverse bewoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun boomkeuze voor aan de Spectrumsingel aan ons door te geven. Onze dank hiervoor.

Hoe ziet het nieuwe bomenplan eruit?

In tegenstelling tot eerder bericht: Er wordt op de hoek van Spectrumsingel 1 wel een boom terug geplant.

Een van de bewoners wees ons op de herplantplicht, die hoort bij de kapvergunning van de inmiddels verwijderde boom bij Spectrumsingel 1. In de kapvergunning staat dat de bomencommissie adviseert om een meerstammige boom van 6 meter hoog terug te planten. Ook de gemeente heeft zich aan de opgelegde eisen bij een kapvergunning te houden.

We planten nu een meerstammige Amelanchier Lammarckii terug. Deze boom wordt naar verwachting op deze plek niet veel hoger dan 6 meter. De keuze voor een meerstammige Amelanchier Lammarckii past in het bomenplan.

De uitkomst van de stemming wel of geen boom terug planten bij Spectrumsingel 1 komt hiermee te vervallen.

De meeste bewoners lieten weten graag Magnolia’s in de straat te willen. Een aantal bewoners aan de Spectrumsingel heeft aangegeven liever een Amelanchier Robin Hill te willen in plaats van een Magnolia. Voor het nieuwe bomenplan hebben we de drie meest gekozen bomen aangevuld met de Amelanchier.

Kap- en Vervangingsplan Bomen

In de tekeningen van de kapvergunning kunt u inzien welke bomen er precies gekapt gaan worden.

Aanplant van nieuwe bomen en beplanting

Voor het behoud en versterken van de biodiversiteit in Zoetermeer, streven we naar een gevarieerd aanbod van struiken en bomen in de stad. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de leefomstandigheden van de diverse soorten die voorkomen in de stad. Ook proberen we de leefomstandigheden te verbeteren zodat bomen en struiken minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. Dit is de reden dat we in het bomenbeleid hebben vastgelegd dat we meerdere boomsoorten door elkaar planten in plaats van één boomsoort per de straat.

Uitvoering

Kappen van bomen en verbeteren van de grond

Het kappen van de bomen vindt plaats op 6 en 7 februari 2023. Het verkeer wordt ter plaatse door verkeersregelaars begeleid.
Op 6 februari worden de bomen ter hoogte van huisnummers 7 t/m 73 verwijderd.
Op 7 februari worden de bomen ter hoogte van huisnummers 133 t/m 187 verwijderd.

Tussen 8 en 22 februari 2023 worden de boomstronken verwijderd en worden de plantvakken van nieuwe bomengrond voorzien. 

Nieuw bomenplan

Wanneer we uw top drie hebben ontvangen, maken we een nieuw bomenplan en plaatsen dit op doemee.zoetermeer.nl vanaf 21 februari. Dan informeren we u ook wanneer de nieuwe bomen kunnen worden aangeplant.

In opdracht van de gemeente zal de firma M. v.d. Spek Hoveniersbedrijf BV de werkzaamheden uitvoeren. Bij vragen over de uitvoering, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. Jesse Bakhuijzen. Bereikbaar via 06-26439957.

Heeft u vragen naar aanleiding van de brief, of over het voorstel van de bomen? Dan kunt u uw vragen stellen aan projectleider Quirien Baak. Bereikbaar via q.l.baak@zoetermeer.nl of 06 22804027.

Cookie-instellingen