DoeMee ZoetermeerPraat mee over ideeën, voorstellen en andere (beleids)plannen voor Zoetermeer.

Contact

Via deze website kunt u online uw mening geven over het beleid en projecten van de gemeente. Deze vindt u onder het kopje Lopende projecten op deze website. De Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) ziet erop toe dat inwoners ook de mogelijkheid moeten krijgen om een schriftelijke reactie kunnen geven.  Als u liever een schriftelijke reactie over een project of beleid wilt geven op deze website in plaats van een digitale (bijvoorbeeld per mail of het antwoordformulier), dan kunt u uw reactie sturen naar:

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Graag onder vermelding van: Reactie doemee en de naam van het project.

Cookie-instellingen