Inrichtingsplan Waterzicht

Na oplevering van het laatste nieuwbouwproject in Waterzicht (zomer 2021) zal de gemeente het middengebied inrichten. Hiervoor is een eigentijds inrichtingsplan opgesteld in samenwerking met een vertegenwoordiging van bewoners van Waterzicht.

Het inrichtingsplan kent twee delen:

  • Een smal langwerpig stuk tussen het Brielsemeer en het Slotermeer (plandeel A)
  • Een groter stuk bij het Naardermeer (plandeel B)

Om een goed beeld te krijgen van het inrichtingsplan kunt u de planpresentatie met 3D beelden bekijken. Deze geven een indruk van hoe het middengebied van Waterzicht eruit kan komen te zien.

Hier kunt u ook een animatie van het ontwerp bekijken. De 3D beelden en animatie geven een indruk van de min of meer volgroeide situatie (na 30-40 jaar). Bij de speelplekken is voor het beeld in de 3D animatie een willekeurige invulling opgenomen. De uiteindelijke keuze van de speeltoestellen zal plaatsvinden op basis van de enquêteresultaten. De reactietermijn is verstreken.

Om de animatie hieronder te kunnen bekijken, kunt u in uw cookie-instellingen aangeven dat u cookies van derden toestaat. De animatie wordt dan automatisch zichtbaar.

Enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 0-5 jaar

In het midden van plandeel A is een speelplek opgenomen voor de jongste groep kinderen (leeftijd 0-5 jaar). In het inrichtingsplan zijn voorstellen opgenomen voor een combinatie van speeltoestellen voor deze groep kinderen. U kunt daarbij uw voorkeur aangeven. De combinatie die de meeste stemmen krijgt, zal worden uitgevoerd.

De reactietermijn is verstreken.

Enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 6-11 jaar

In plandeel B is grenzend aan de speelweide een speelplek voor iets oudere kinderen (leeftijd 6-11 jaar) opgenomen. In het inrichtingsplan zijn voorstellen opgenomen voor een combinatie van speeltoestellen voor deze groep kinderen. U kunt daarbij uw voorkeur aangeven. De combinatie die de meeste stemmen krijgt, zal worden uitgevoerd.

De reactietermijn is verstreken.

Heeft u een vraag over dit inrichtingsplan dan kunt u deze stellen via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Extra informatie

Het oorspronkelijk door de gemeente opgestelde inrichtingsplan voor het centrale groengebied van Waterzicht is geplaatst op www.zoetermeer.nl/waterzicht. Het aangepaste inrichtingsplan is ontstaan door de samenwerking met een vertegenwoordiging van inwoners van Waterzicht. Vooraf werden er vanuit Waterzicht vooral vragen gesteld over het uitlaten van de hond en over de mogelijkheid tot voetballen.

  • In de plantoelichting is een voorstel opgenomen voor de hondenuitlaatregels in dit gebied. In de met rood aangeduide gebieden is het verboden om honden uit te laten. In het aangrenzende gebied gelden de algemene uitlaatregels (aangelijnd en opruimplicht). Deze nieuwe regels zullen In de hondenkaart van 2022 worden opgenomen.
  • Voetballen kan uitstekend in het Heempark aan de andere kant van het Heemkanaal. Daar is voldoende ruimte en gelegenheid voor de oudere jeugd. De speelweide in Waterzicht is  hier niet speciaal voor bestemd.

Resultaten enquête en vervolg

De resultaten van de enquête zijn bekend. Er zijn ruim 250 stemmen uitgebracht. Belangstellenden konden van 12 t/m 27 april hun stem uitbrengen voor de combinatie van speeltoestellen voor twee plandelen van het inrichtingsplan. De gemeente heeft alle stemmen geteld en individuele vragen en de reacties persoonlijk via de mail beantwoord.

Resultaat enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 0-5 jaar

De meeste stemmen gingen naar keuze A (108 stemmen).

Resultaat enquête voor de speeltoestellen van de speelplek van 6-11 jaar

De meeste stemmen gingen naar keuze B (111 stemmen).

Na afronding van de nieuwbouw, in de 2e helft van 2021, beginnen we met de inrichting van het middengebied waarbij we de uitkomst van deze enquête zullen uitvoeren.

 

 

Cookie-instellingen