Nieuwe locaties voor laadpalen voor elektrische auto’s

Belangstellenden konden van maandag 24 oktober tot en met zondag 13 november 2022 reageren op het voorstel van de 133 nieuwe laadpaallocaties in de stad.  De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het bepalen van de definitieve locaties.

Eindverslag

De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. Hieronder leest u het verslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject afgerond. Binnenkort kunt u de uitbreiding van de laadpaallocaties op de locatiekaart terugvinden op www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer.

Bekijk eindverslag

De gemeente gaat het bestaande netwerk van openbare laadpalen in de stad voor elektrische auto’s uitbreiden. Ze heeft hiervoor een voorstel gemaakt voor 133 nieuwe locaties voor laadpalen in de stad. De gemeente wil graag van u weten wat u van de beoogde locaties vindt. Uw reactie betrekt de gemeente bij de definitieve locatiekeuze. Vervolgens plaatst de gemeente de laadpalen op aanvraag.

Netwerk van laadpalen

De 133 nieuwe locaties voor laadpalen zijn nodig omdat de komende jaren het elektrisch rijden een vlucht neemt. Gemeenten moeten daarbij zelf zorgen voor een goed netwerk van openbare laadpalen. Er staan inmiddels zo’n 250 laadpalen in de stad. Met de komst van de 133 nieuw beoogde locaties, betekent dit dat iedere inwoner binnen 250 meter van zijn of haar woning een elektrische auto kan opladen.

Criteria locaties laadpaal

Bij het bepalen van de nieuwe locaties van de laadpalen, hanteert de gemeente een aantal criteria. De voorgestelde locaties zijn zo gekozen, dat ze op een strategische plek gesitueerd zijn. De gebruikers kunnen de laadpalen dan gemakkelijk bereiken. Daarnaast heeft de gemeente rekening gehouden met de ligging van stroomkabels in de grond en bomen en met de parkeerdruk in de omgeving van de mogelijke laadpaallocatie. We proberen rekening te houden met het plaatsen van een laadpaal ten opzichte van de woningen.

Hoe werkt het?

Op de plattegrond hieronder zijn de voorgestelde laadpaallocaties met rode bolletjes aangegeven. U kunt de plattegrond in- en uitzoomen. Als u op een van de rode bolletjes klikt, krijg u een korte uitleg. Reageren is niet meer mogelijk. De reactietermijn is verlopen.

Wat doet de gemeente met uw reactie?

Na afronding van de participatie bundelt de gemeente de reacties die zijn binnengekomen via deze website. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het bepalen van de definitieve locatiekaart. 

Plaatsen op aanvraag

Zodra de gemeente de locaties voor de laadpalen na inbreng van inwoners heeft bepaald, verschijnt de definitieve locatiekaart op de gemeentelijke website. De gemeente plaatst de palen op aanvraag. Daarbij kijkt de gemeente of de aangevraagde laadpaal ook voldoende gebruikt gaat worden. Het kan dus voorkomen dat er op beoogde locaties uiteindelijk geen laadpaal komt, omdat er geen aanvraag voor wordt ingediend of omdat er al een in de buurt staat en als door toetsing  blijkt dat het gebruik van de nieuwe laadpaal daardoor onvoldoende blijkt. Alleen inwoners van Zoetermeer kunnen een laadpaal in hun buurt aanvragen, mits zij (binnenkort) in het bezit zijn van een elektrische auto.

Verkeersbesluit

Per aangevraagde laadpaal doorloopt de gemeente een procedure voor een verkeersbesluit. Tegen dit verkeersbesluit kunnen inwoners eventueel officieel bezwaar maken.

 

Meer informatie

Meer informatie staat op Elektrisch vervoer | Gemeente Zoetermeer

 
 

 

Cookie-instellingen