Woonzorgvorm en Monuta-gebouw

De gemeente wil op deze locatie woningen realiseren die zijn gericht op vitale ouderen. Een woonzorgvorm met zorg en welzijnsvoorzieningen in de buurt. Waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met behoud van het voormalige Monuta-gebouw.

Voorzieningen

Ook wil de gemeente voorzieningen in de buurt, zodat de ouderen zelfstanding kunnen blijven wonen als ze minder vitaal worden. Wij denken hierbij aan winkels, huisarts, apotheek, bibliotheek en het openbaar vervoer. En ook inlooplocaties, ontmoetingsruimten en huiskamers kunnen onderdeel uitmaken van de woonzorgvorm. Het gaat dan om ruimtes waar de bewoners kunnen samenkomen, hobbyen, sporten en trainingen kunnen volgen.

Behoud voormalige Monuta-gebouw

Op de locatie staat het voormalige Monuta-gebouw. De gemeente wil het gebouw behouden en denkt dat het met een nieuwe functie een mooie toegevoegde waarde kan hebben voor de toekomstige woonzorgwoningen. Vanwege de voormalige functie als uitvaartcentrum is het een betekenisvolle plek voor veel inwoners. We horen graag van u als omwonenden welke functies hierbij passend kunnen zijn.

Gemeentelijk erfgoed

Het gebouw staat op de nominatie om opgenomen te worden als gemeentelijk erfgoed. Het gebouw is één van de parels van de jaren zeventig architectuur. Ook de gebruikte materialen zijn uniek.

Links

Waarom woonzorgwoningen?

Zoetermeer was een groeikern en heeft inwoners die tegelijkertijd en in dezelfde levensfase hiernaartoe zijn verhuisd. Hierdoor zijn er nu relatief nog weinig ouderen met een zorgbehoefte, maar in de nabije toekomst stijgt dit aantal sterker dan gemiddeld in Nederland. Bovendien bereiken ouderen een steeds hogere leeftijd. Dit vraagt om een tijdige en zorgvuldige voorbereiding voor als men ouder wordt, zowel qua woning als benodigde zorg. Van de 75-jarigen woont bijna iedereen zelfstandig thuis. Van de 85-plussers woont ruim twee derde zelfstandig. De woonzorgopgave in 2030 is om te zorgen voor 5.800 extra aanpasbare woningen voor ouderen.

Belangstellenden konden van 16 september tot en met 29 september reageren op de gewenste ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen