Ontwikkeling Van Aalstlaan

Belangstellenden konden van 16 september tot en met 29 september reageren op de gewenste ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. 

Eindverslag

De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. Hieronder leest u het verslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject afgerond. De gemeente houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van de Van Aalstlaan 24  op www.zoetermeer.nl/vanaalstlaan.

Eindverslag participatie ontwikkeling Van Aalstlaan 24

De gemeente wil de locatie aan de Van Aalstlaan 24 in de wijk Palenstein ontwikkelen en vraagt haar inwoners mee te denken over de invulling van deze locatie. De gemeente wil er woningen bouwen met een woonzorgvorm voor vitale ouderen. In het gebied staat ook het voormalig Monuta-gebouw. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en onderdeel gaat uitmaken van de woonzorgvorm. Voordat de gemeente opzoek gaat naar een projectontwikkelaar, wil zij van u weten wat u van de gewenste ontwikkeling vindt. Tijdens een bijeenkomst op donderdag 15 september hebben bewoners hebben kunnen reageren op de gewenste ontwikkeling. U kunt via deze website ook meedenken en reageren.

Gewenste ontwikkeling

Voor deze plek heeft de gemeenteraad in 2018 een kavelpaspoort vastgesteld. Het kavelpaspoort geeft richting aan de toekomstige invulling. Het beoogde aantal nieuwe woningen voor deze locatie is 100 tot 150 met een maximale hoogte van 50 meter. Deze woningen zullen bestaan uit koop- en huurwoningen met een passende woonzorgvoorziening. Het gaat om woningen waar vitale ouderen zelfstandig kunnen wonen, met eenvoudige toegang tot zorg en (extra) ondersteuning en zorg. Met voorzieningen in de buurt, zodat zij daar kunnen blijven wonen als ze minder vitaal worden. Op de locatie staat ook het voormalige Monuta-gebouw, dat dienst deed als uitvaartcentrum. Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk verhuurd. Het is de bedoeling dat dit gebouw blijft bestaan en deel gaat uitmaken van de woonzorgvorm.

Hoe werkt het?

Wij vragen inwoners om ideeën voor de invulling van het kavel, de woonzorgwoningen, de voorzieningen en het gebruik van het Monuta-gebouw. Onderaan deze pagina ziet u twee buttons, waarop u kunt klikken. Onder iedere button vindt u een thema met uitleg over het thema en de mogelijkheid om te reageren. U kunt tot en met donderdag 29 september reageren, vragen stellen en suggesties doen. U kunt reageren via de button bij het desbetreffende thema of door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl.

Wat doet de gemeente met uw reactie?

Na afronding van de participatie bundelt de gemeente de reacties die zijn binnengekomen via deze website, via de e-mail en die zijn opgeschreven tijdens de bijeenkomst op 15 september. De reacties neemt de gemeente daar waar mogelijk mee bij het vaststellen van de uitgangspunten waaraan het woningbouwplan moet voldoen. Aan de hand van deze uitgangspunten zoekt de gemeente naar een projectontwikkelaar om tot een woningbouwplan te komen.

Een momentje...
    Cookie-instellingen