Zoetermeer aardgasvrij: Warmtevisie

Een aardgasvrij Zoetermeer krijgen we alleen voor elkaar als gemeente, organisaties en inwoners samen aan de slag gaan. Bij het maken van de Warmtevisie (Transitievisie Warmte) horen wij graag uw mening, ideeën en gedachten over wonen en werken in een aardgasvrije stad. De Warmtevisie is in januari 2022 vastgesteld.

Inwoners, initiatieven en organisaties in de stad hebben in 2021 een bijdrage geleverd aan de totstandkoming en de inhoud ervan. De vastgestelde warmtevisie vindt u hier.

Op naar 2040

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom beleid en uitvoering van de warmtevisie, waarbij voor de gemeente collectieve oplossingen en het stimuleren en faciliteren van (eigen) initiatief in de stad, naast advies op maat en doelgerichte acties voor woningeigenaren en huurders, de belangrijkste speerpunten zijn. Wijk voor wijk verduurzamen kan alleen als inwoners, gemeente en organisaties samen optrekken en niet alleen kennis en inzichten maar ook vragen, ideeën, zorgen en wensen blijven delen. Deze Doe Mee-pagina blijft daarom langere tijd actief.

Vraag en antwoord bij de Warmtevisie

Klik hier voor de vragen en antwoorden bij de Transitievisie Warmte. Deze is samengesteld op basis van de stadsgesprekken, mails en andere contactmomenten. De vragen en antwoorden worden regelmatig herzien en aangevuld.

 


Participatie 2021

Op deze pagina vindt u dus alle informatie die hoort bij de diverse participatie activiteiten die de gemeente Zoetermeer onderneemt en ondernomen heeft, om u als inwoner te betrekken bij het onderwerp ‘Zoetermeer aardgasvrij’. Ook bij het opstellen van de Warmtevisie in 2021. 

Terugblik enquête en stadsgesprekken

In 2021 kon u als inwoner meedoen aan een enquête rondom de Warmtevisie. Tijdens drie online stadsgesprekken daarna wisselden we uit wat er komt kijken bij het aardgasvrij maken van elke wijk, wat er nodig is en wat graag van u willen weten, voor het opstellen van de warmtevisie. Zoetermeer wordt komende jaren wijk voor wijk en stap voor stap aardgasvrij. 

Verdiepend panel

Op 17 juni is het Zoetermeerse stadspanel benaderd met een set verdiepende vragen, volgend op de enquête. De uitkomsten worden half juli verwacht en toegevoegd aan de verdere verslagen en rapportages, bedoeld voor de verdere visie- en planvorming.

Publicaties

Alle informatie en communicatie rondom ‘Zoetermeer aardgasvrij’ en de Transitievisie Warmte komt samen op deze Doe Mee pagina. U vindt hier:

 

Een momentje...
    Cookie-instellingen