Wegsleepregeling

Dit traject is afgerond op dit platform.
U kunt zich aanmelden voor een kopie van het eindverslag per e-mail. 

 

Verkeerd geparkeerde voertuigen zoals auto’s en motoren kunnen hinderlijk zijn voor medeweggebruikers. Zo hinderlijk, dat bijvoorbeeld doorgang niet of nauwelijks mogelijk is. 

 

Een boete is dan niet voldoende om ervoor te zorgen dat het voertuig direct wordt verwijderd. In dat geval is het noodzakelijk het voertuig weg te slepen. Om dit mogelijk te maken dient de gemeenteraad een wegsleepverordening vast te stellen. Voordat de gemeenteraad de wegsleepverordening vaststelt, wordt het voorstel voor samenspraak vrijgegeven. Wat vindt u?

 

 

Wat betekent dit?

Als de wegsleepverordening is vastgesteld kan de gemeente een bedrijf inhuren om ongewenst geparkeerde voertuigen weg te slepen. Het gaat hierbij niet om alle verkeerd geparkeerde voertuigen, maar om voertuigen die echt in de weg staan en waarbij het nodig is deze direct te verwijderen. Dit kan zijn omdat de doorgang niet of nauwelijks mogelijk is. De kosten van het wegslepen zijn voor de rekening van eigenaar/bestuurder van het verkeerd geparkeerde voertuig. 

 

Een voorbeeld

Het komt met enige regelmaat voor dat marktkooplieden in Oosterheem hun kraam niet kunnen plaatsen omdat er een auto op de beoogde plek is geparkeerd. De marktkoopman is er niet bij gebaat als aan de eigenaar van het voertuig een boete wordt opgelegd. Hij is ondanks de boete immers nog steeds niet in staat zijn handel op te starten. Dat heeft inkomstenderving tot gevolg.

 

Inspraak

U heeft van 9 oktober tot 20 november de tijd om uw reactie of vragen op het voorstel te geven. Na afloop van deze periode inventariseren burgemeester en wethouders de binnengekomen reacties. De reacties worden verwerkt in een eindverslag. Burgemeester en wethouders onderzoeken vervolgens of het naar aanleiding van deze reacties juridisch en/of praktisch mogelijk is wijzigingen te verwerken.

 

Het eindverslag wordt op deze website gepubliceerd.  Als u dit per e-mail wenst te ontvangen kunt u hier uw e-mailadres achterlaten, ook als u niet meedoet via een reactie.

 

Hoe werkt het?

U kunt hieronder op het onderwerp van uw keuze klikken en de reacties van anderen lezen en zelf een reactie plaatsen. Wij nodigen u van harte uit!

Onderwerp Auteur Laatste activiteit Statistieken
Onderwerp: Sticky Wat vindt u van de voorgenomen wegsleepregeling? Auteur:
Laatste activiteit: 19-11-2017 08:36
4990 keer bekeken 65 reacties
Cookie-instellingen